Stypendium Cieszkowskiego. Nabór wniosków do 30.11.2016

Ogłaszamy nabór wniosków. O wsparcie finansowe badań w ramach Stypendium Cieszkowskiego mogą starać się doktoranci i młodzi doktorzy z następujących dziedzin humanistyki: filozofia, historia, polonistyka, socjologia. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej (skan podpisanego dokumentu na adres: stypendium@kronos.org.pl) oraz w wersji papierowej (na adres: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, ul. Mianowskiego 15/65, 02-044 Warszawa) do dnia [...]

Uwaga! Zmiany w organizacji sekretariatu Instytutu Filozofii UW ds. badań naukowych

Od 31 października 2016 roku za obsługę administracyjną badań prowadzonych w IF UW odpowiedzialne będą Panie Joanna Chlebińska oraz Marta Zaręba.
Pani Joanna Chlebińska zajmować się będzie obsługą badań finansowanych ze środków BST, DSM, środków własnych IF UW.
Pani Marta Zaręba zajmować się będzie obsługą projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (projekty NCN, NPRH, inne projekty MNiSW [...]

Wykłady prof. Alberta Newena i dr. Kevina Reutera w IF UW, 28.10.2016

Kiermasz książek w Instytucie Filozofii UW, 26-27.10.2016

Dr Adam Andrzejewski laureatem Nagrody Naukowej “Polityki” 2016

Spotkanie naukowe pt. “Wprowadzenie do realizmu spekulatywnego”, 28.10.2016

Poniedziałek – 31 października 2016 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych!