Uwaga! Zmiany w siatkach zajęć w roku akademickim 2016/2017

UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu wykładu z Semiotyki (prof. dr hab. Anna Brożek) dla II roku Filozofii i MISH oraz terminu ćwiczeń dla studentów MISH! Są także zmiany w siatce zajęć I roku Warsaw International Studies in Philosophy oraz Bioetyki rok I i II. Prosimy o sprawdzenia sal!
Siatki Kognitywistyki są dostępne stronie: www.kognitywistyka.uw.edu.pl
I rok 2016-2017 – [...]

Program studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii UW od 01.10.2016

Ramowy program studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii UW od 01-10-2016

Kontakt z sekretariatem ds. studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych i USOSa

Spotkanie dyskusyjne „Zrozumieć biednego” w ramach: „Rodzinna pamięć mniejszości”; Pracownia Filozoficznych Podstaw Komunikacji w IF UW

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (Erasmus+) w roku akademickim 2016/2017

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2016/2017

Wkład Profesor Zofii Rosińskiej, 04.10.2016, godz. 17:00, sala 4 w IF UW