Program konferencji “Słowiańska recepcja myśli Hegla” – 6 grudnia 2014 roku

Uwaga! Przedłużenie terminu podpinania przedmiotów w USOSweb

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z napływającymi z jednostek sygnałami o dość licznej grupie studentów, którzy nie dokonali podpięć przedmiotów w wyznaczonym terminie Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior podjęła decyzję o przedłużeniu terminu podpinania przedmiotów w USOSweb do 8 grudnia 2014 roku.
mgr Agnieszka Kaczmarska
Kierownik
Biura Spraw Studenckich
Uniwersytet Warszawski

Funadacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi ogłasza konkurs o “Nagrodę im. Barbary Skargi” na esej filozoficzny

Wykłady Professor Andreas Witt w ramach warsztatów “Humanistyka cyfrowa. Projekty, ludzie, teoria”

I Międzynarodowa Konferencja Humanistyki Cyfrowej – DARIAH-PL

Szanowni Państwo,
Uniwersytet Warszawski, koordynator Konsorcjum DARIAH-PL, oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizują I Międzynarodową Konferencję Humanistyki Cyfrowej – DARIAH-PL. Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych, która odbędzie się 27 listopada 2014 roku w godz. 11:00 – 18:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
Celem naszej konferencji jest zaprezentowanie obecnego stanu badań oraz dyskusja [...]

Wykład dościnny w IF – Dr Michele Bocchiola

Aktualne oferty stypendialne – listopad 2014