Uwaga! Zmiany w organizacji sekretariatu Instytutu Filozofii UW ds. badań naukowych

Od 31 października 2016 roku za obsługę administracyjną badań prowadzonych w IF UW odpowiedzialne będą Panie Joanna Chlebińska oraz Marta Zaręba.
Pani Joanna Chlebińska zajmować się będzie obsługą badań finansowanych ze środków BST, DSM, środków własnych IF UW.
Pani Marta Zaręba zajmować się będzie obsługą projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (projekty NCN, NPRH, inne projekty MNiSW [...]

Wykłady prof. Alberta Newena i dr. Kevina Reutera w IF UW, 28.10.2016

Kiermasz książek w Instytucie Filozofii UW, 26-27.10.2016

Dr Adam Andrzejewski laureatem Nagrody Naukowej “Polityki” 2016

Spotkanie naukowe pt. “Wprowadzenie do realizmu spekulatywnego”, 28.10.2016

Poniedziałek – 31 października 2016 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych!

Uwaga! Odwołane zajęcia z “Wprowadzenie do filozofii”, rok I, gr.1: 25.10.2016