2nd World Congress on Logic and Religion, Institute of Philosophy University of Warszaw, June 18-22, 2017

16 cze, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

http://logicandreligion.uw.edu.pl/