19 lut, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Przemysław Bursztyka odwołuje zajęcia we wtorek (20.02.2018) oraz zajęcia i dyżur w czwartek (22.02.2018) z powodu choroby.

19 lut, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Adam Andrzejewski odwołuje dyżur i zajęcia w czwartek -22 lutego 2018 roku. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

16 lut, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Katarzyna Kuś przesuwa dyżur z piątku (16.02.2018) na poniedziałek (19.02.2018) na godzinę 10:30, pok. 306.

Seminarium Instytutu Filozofii UW – dr hab. Tadeusz Ciecierski “Kontekst, znaczenie i kodowanie”, 27.02.2018, g.16:45, s.4

16 lut, 2018; Aktualności Stypendia Wykłady gościnne

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Seminarium Instytutu Filozofii UW,
które odbędzie się we wtorek 27 lutego 2018 roku o g. 16:45 w sali 4.
W programie wystąpienie dra hab. Tadeusza Ciecierskiego pt. “Kontekst, znaczenie i kodowanie”.

A oto krótki opis problematyki, która będzie przedmiotem rozważań:
W literaturze poruszającej zagadnienie zależności kontekstowej sporo miejsca poświęcono problemowi wyznaczania listy parametrów kontekstowych potrzebnych do wyznaczania treści wyrażeń okazjonalnych (nazwijmy ten problem “problemem parametryzacji”). Zgodnie z klasycznym argumentem Creswella nie jest możliwe odgórne określenie takiej listy. W wystąpieniu chciałbym przedstawić pomysł na semantyczne wybrnięcie z   problemu parametryzacji. Aby to zrobić, przedstawię idee kodowania parametrów kontekstowych w egzemplarzu wypowiedzi oraz podziału reguł znaczeniowych dla zdań okazjonalnych na takie, które korzystają z kodowania egzemplarzowego oraz pozostałe. Postaram się też powiedzieć słów kilka o potencjalnych implikacjach przedstawionego rozwiązania oraz kłopotach, które są z nim związane.

15 lut, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Piotr Schollenberger odwołuje swój dyżur w piątek – 16.02. 2018 roku.

XIII edycja konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców – termin składania wniosków – do 2 marca 2018!

15 lut, 2018; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
Stypendia przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze konkursu na podstawie złożonych wniosków, które mogą składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, zatrudniające młodych naukowców. Stypendia przyznaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata, w wysokości miesięcznej nieprzekraczającej minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów można znaleźć na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/

Procedura składania wniosków w Instytucie Filozofii UW
O stypendium mogą ubiegać się pracownicy i doktoranci IF UW, posiadający wybitne osiągnięcia naukowe, potwierdzone bardzo dobrym dorobkiem naukowym.  Wniosek o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców może dotyczyć osoby, która spełnia następujące warunki:
1) nie była laureatem konkursu;
2) w chwili składania wniosku ma nie więcej niż 35 lat;
3) jest zatrudniona w IF UW na podstawie umowy o pracę co najmniej do 31 marca 2018 roku;
4) jest autorem monografii lub publikacji w czasopismach naukowych;
5) kierowała lub brała udział w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. NCN, MNiSW, programy finansowane z funduszy europejskich).

Wnioski, wypełnione w systemie OSF, należy złożyć do 2 marca 2018 roku w wersji papierowej w Sekretariacie ds. Badań i przesłać w wersji elektronicznej na adres: j.golinska@uw.edu.pl (wniosek otwarty, bez załącznika i podpisu Dziekana WFiS UW).
Wnioski podlegają wstępnej ocenie Komisji Oceniającej, która rekomenduje kandydatów do stypendium Radzie Naukowej IF UW, a następnie Radzie WFiS UW.
Pytania dotyczące procedury konkursowej proszę kierować do dr hab. Joanny Golińskiej-Pilarek na adres: j.golinska@uw.edu.pl

XV konferencja “Przeglądu Filozoficznego”: KAROL MARKS. WALKA I PRACA

15 lut, 2018; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja Przeglądu Filozoficznego
z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Karola Marksa zapraszają na konferencję

Karol Marks

1818 – 1883

WALKA I PRACA

12–13 czerwca 2018 Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami (200-300 słów) należy nadsyłać do 15 maja 2018 r. na adres redakcji: przegfil@uw.edu.pl. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym, poświęconym w całości filozofii Karola Marksa, numerze “Przeglądu Filozoficznego”, który ukaże się w czwartym kwartale 2018 r. Program konferencji będzie dostępny na stronie internetowej www.pf.uw.edu.pl w czerwcu 2018 r.

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

Terminy dyżurów Dyrektora Instytutu Filozofii UW

13 lut, 2018; Aktualności Dyżury i zmiany w zajęciach Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

13 lut, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Marcin Trepczyński odwołuje dyżur we wtorek – 13 lutego 2018 roku o godz. 18:30.

Konferencja “Filozofować po polsku”, 08.05.2018, Częstochowa

12 lut, 2018; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Dwuletnie studia magisterskie z filozofii chińskiej na Beijing Normal University

12 lut, 2018; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

12 lut, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr hab. Rafał Wonicki odwołuje dyżur we wtorek – 13 lutego 2018 roku (z powodu wyjazdu).

12 lut, 2018; Dyżury i zmiany w zajęciach

Dr Natalia Juchniewicz odwołuje dyżur w tygodniu 12-16 lutego 2018 roku (godz. 16:45-18:15, pok. 303), z powodów rodzinnych.