Przedłużenie terminu do 5 lipca 2015 roku – KONKURS na projekty badawcze finansowane ze środków DSM 2016

Dyrekcja IF UW ogłasza konkurs na projekty badawcze finansowane z funduszu przeznaczonego na działalność naukową młodych pracowników i doktorantów w roku 2016/2017. Szczegółowe warunki konkursu określone są w „Zasadach finansowania badań w IF UW”, dostępnych na stronie IF UW:
http://www.filozofia.uw.edu.pl/badania-i-konferencje/zasady-finasowania-badan-w-if-uw/zasady-finansowania/
Składanie wniosków odbywa się dwustopniowo:
1) Do 20 czerwca 2015 roku (przedłużenie terminu do 5 lipca 2015 roku) należy złożyć [...]

Przedłużony termin zgłoszeń na UNIWERSYTET LETNI: “Czynić sprawiedliwość – kiedy filozofia staje się polityczna”, 6-12.09.2015

TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY DO 1 LIPCA 2015
LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES PROLONGÉ JUSQU’AU 1 JUILLET 2015

APPEL A CANDIDATURES
Université Européenne d’Été
Faire justice – quand la philosophie devient politique
Université de Varsovie, 6-12 Septembre 2015

ZAPROSZENIE NA UNIWERSYTET LETNI
Czynić sprawiedliwość – kiedy filozofia staje się polityczna
Uniwersytet Warszawski, 6-12 września 2015
L’Organisation [...]

Ogłoszenie o zajęciach w ramach specjalizacji nauczycielskiej w IF UW

Wystąpienie prof. Zofii Rosińskiej i prof. Jacka Wciórki pt. “Psychiatria i Filozofia – w poszukiwaniu wspólnego języka”

Wystąpienie pt. Psychiatria i Filozofia – w poszukiwaniu wspólnego języka (prof. Zofia Rosińska i prof. Jacek Wciórka), podczas konferencji I Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne, która odbyła się 18 kwietnia 2015 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, można znaleźć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=fkeNXf3GBFo

Zmiana dyżuru Z-cy Dyrektora IF ds. badań i współpracy – dr Joanny Golińskiej-Pilarek

Dr Joanna Golińska-Pilarek dyżuruje w najbliższy czwartek (25.06.2015) w godz. 11:30-13:00, pok.106.

Zmiana dyżurów Dyrektora IF UW – dr hab. Mieszka Tałasiewicza

Dr hab. Mieszko Tałasiewicz przenosi dyżur z poniedziałku (22.06.2015) na czwartek (25.06.2015) w godz. 14.00-15.00 oraz zmienia godziny dyżuru we wtorek (23.06.2015) na 13.00-14.00, pok. 106.

Konferecja w IF UW pt. “Kultura polityczna w dobie globalizacji”