Zmiana terminu posiedzenia Rady Naukowej IF UW (luty 2016)

Konferencja naukowa: „200 lat filozofii na Uniwersytecie Warszawskim”, 5-6.05.2016, IF UW

Konferencja: “Etyczne wyzwania idei wielokulturowości”, 20.05.2016, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Ogólnopolska konferencja: “Związki szczególne. Znaczenie relacji interpersonalnych dla twórczości i badań nad sztuką”, 16-17.06.2016, IS PAN Warszawa

Pismo do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

Aktualizacja! Sesja zimowa 2016 w IF UW

II edycja konkursu o nagrodę Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego