Uroczystości związane z 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia, godz. 11.00, na kampusie głównym UW

Szanowni Państwo
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
uroczystości związane z 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, które rozpoczną się w piątek, 1 sierpnia o godz. 11.00 na kampusie głównym UW
(Krakowskie Przedmieście 26/28, spotkanie przed tablicą poświęconą powstańcom, tuż za bramą główną).
W ramach tego wydarzenia zostanie oficjalnie otwarta wystawa plenerowa „Krybar w Powstaniu Warszawskim”. Prezentujemy na niej archiwalne zdjęcia [...]

Praca sekretariatów IF w czasie przerwy wakacyjnej

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach od 18 lipca 2014 roku do 14 sierpnia 2014 roku sekretariat ds. pracowniczych, doktoranckich i studiów podyplomowych (p.105, I piętro) będzie nieczynny z powodu remontu. Na stronie sekretariat podany jest aktualny plan urlopów.

Informacja dla studentów pierwszych lat na kierunkach Filozofia, Bioetyka i Kognitywistyka prowadzonych w Instytucie Filozofii UW

Komisja Stypendialna przypomina, że wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w terminie 10 dni od immatrykulacji i otrzymania dostępu do systemu USOSweb. Dokumenty bardzo prosimy składać w sekretariacie Instytutu Filozofii UW (pok. 100). Informacje o dyżurach Komisji Stypendialnej IF UW pojawią się w późniejszym terminie. Informacje na temat [...]

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. “Fenomen dobra”

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Badań im. Edyty Stein
zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
Fenomen Dobra
Poznań 27-28 listopada 2014
Szanowni Państwo,
po raz jedenasty Centrum Badań im. Edyty Stein UAM ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji poświęconej różnym zjawiskom kultury. Tegoroczną refleksję zamierzamy poświęcić fenomenowi Dobra.
Umiejętność rozróżniania dobra i zła – jak zwykło się [...]

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej na rok 2014/2015

KF_Letter_Poland
Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej przeznaczone są na prowadzenie badań naukowych i wykładów oraz doskonalenie warsztatu artystycznego dla osób znajdujących się różnych etapach kariery, również dla doktorantów i początkujących artystów. Nie ma żadnych limitów wiekowych i ograniczeń w odniesieniu do dziedziny lub dyscypliny nauki oraz obszarów działalności artystycznej. Kandydaci muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra lub [...]

Studia Podyplomowe w Instytucie Filozofii UW od roku akademickiego 2014/2015

Szanowni Państwo,
Instytut Filozofii UW od roku akademickiego 2014/2015 prowadzi trzy rodzaje studiów podyplomowych. Szczegółowe informacje na temat studiów znajdą Państwo w poniżej podanych linkach:

Podyplomowe Studia Filozoficzne
Podyplomowe Studia z Etyki i Filozofii (specjalizacja nauczycielska)
Podyplomowe Studia Bioetyczne

Conference “Slavic Reception of the Thought of Hegel” at the Institute of Philosophy of the University of Warsaw

The Students’ Scientific Society for the Philosophy of Religion
at the Institute of Philosophy, University of Warsaw
invites to the conference under the auspices of Polish Hegel and Marx Society
Slavic Reception of the Thought of Hegel
Warsaw, 10 October 2014
Conference languages: Polish, Russian, English.
Abstracts up to 1000 characters (including spaces) should be submitted to the address: slavic.hegel@gmail.com by [...]