Strona Główna > Badania i konferencje > Sekretariaty Instytutu Filozofii UW ds. badań naukowych - zmiany od 31.10.2016

Sekretariaty Instytutu Filozofii UW ds. badań naukowych – zmiany od 31.10.2016

Od 31 października 2016 roku za obsługę administracyjną badań prowadzonych w IF UW odpowiedzialne będą Panie Joanna Chlebińska oraz Marta Zaręba. Pani Joanna Chlebińska zajmować się będzie obsługą badań finansowanych ze środków BST, DSM, środków własnych IF UW. Pani Marta Zaręba zajmować się będzie obsługą projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (projekty NCN, NPRH, inne projekty MNiSW i europejskie). Sprawy dotyczące obsługi administracyjnej badań będą załatwiane wyłącznie na poziomie Instytutu Filozofii UW. W związku z tym wszelkie dokumenty dla Wydziałowej Sekcji Badań proszę przekazywać bezpośrednio Paniom Joannie Chlebińskiej i Marcie Zarębie. Głównym celem zmian w organizacji pracy Sekretariatu ds. Badań jest możliwie największe odciążenie kierowników projektów badawczych od pracy administracyjno-finansowej. Od 31 października 2016 roku Pani Marta Zaręba obsługuje projekty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych w pełnym zakresie. Do jej obowiązków należy w szczególności:

Możliwe jest również spotkanie w innych terminach, poza godzinami stałych dyżurów, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną lub mailową. Pani Marta Zaręba będzie starała się dostosować terminy indywidualnych spotkań do Państwa preferencji. E-mail: zareba.ma@gmail.com

Terminy dyżurów:

Sekretariat ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Joanna Chlebińska tel. 22-55-23-717 e-mail: j.chlebinska@uw.edu.pl pokój 315 (III piętro) od poniedziałku do czwartku: 11:00-14:00 piątek: dzień wewnętrzny (bez interesantów)
W dniach 4-15 grudnia 2017 roku sekterariat jest nieczynny. W pilnych sprawach proszę o kontakt z Panią Martą Zarębą:zareba.ma@gmail.com oraz w sprawach DSM o kontakt z Panią Arlettą Sekułą-Kwiatkowską: a.sekula-kwiat@uw.edu.pl

Koordynator ds. grantów Marta Zaręba tel. 22-55-23-727 e-mail: zareba.ma@gmail.com pokój 303 (III piętro) poniedziałki: 10:30-13:00 środy: 11:30-14:30 czwartki: 10:00-13:00
W okresie 18-29 grudnia 2017 roku Marta Zaręba odwołuje swoje dyżur z powodu urlopu. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z p. Joanną Chlebińską / p. Arlettą Sekułą-Kwiatkowską / Wydziałową Sekcją Badań Naukowych.