Trzy wieczory o… baśni, polityce i miłości. Walterowi Benjaminowi

Ogólnopolska Konferencja Semiotyczna, 9-10 listopada 2017, Warszawa

EPSA Fellowships: Extended Deadline

XXXII Międzynarodowy Kongres Heglowski w Tampere 2018 – call for papers

Zmarł Profesor Bogusław Wolniewicz

Aktualizacja! Wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Mgr Michał Godziszewski laureatem konkursu NCN “ETIUDA 5″