Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017
Więcej informacji na stronie: http://bss.uw.edu.pl/stypendium-ministra-20162017/
Termin składania wniosków: do 21 września 2016 roku.
Miejsce składania wniosków: Instytut Filozofii, sekretariat ds. studenckich, pok. 100.
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017
Więcej informacji na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html
Termin składania wniosków: do 21 września 2016 roku.
[...]

AKTUALIZACJA! Sesja poprawkowa 2016 w Instytucie Filozofii UW

Terminarz sesji poprawkowej 2016 w Instytucie Filozofii UW
Uwaga! Terminy egzaminów zaznaczone kolorem czerwonym mogą ulec zmianie.
Plan sesji dla kierunku Kognitywistyka znajdą Państwo na stronie http://kognitywistyka.uw.edu.pl/

Sesja poprawkowa Filozofia Rok I 2016
Sesja poprawkowa Filozofia Rok II 2016 – aktualizacja!
Sesja poprawkowa Filozofia Rok III 2016
Sesja poprawkowa Fakultety 2016

Sesja poprawkowa Bioetyka Rok I 2016 – aktualizacja!
Sesja poprawkowa Bioetyka Rok II 2016

Sesja [...]

Informacje o praktykach studenckich w ramach projektu ERASMUS+

Bioetyka studia magisterskie – rozmowy kwalifikacyjne: 26-27 września 2016

Międzynarodowa konferencja “Entia et Nomina”, 5-9 września 2016, IF UW

Siatki zajęć w roku akademickim 2016/2017 – aktualizacja!

FILOZOFIA – najwyższa nota w kategorii EMPLOYER REPUTATIONOS w QS World University Ranking (2016)