Spotkanie w IF UW poświęcone Dziełom prof. Marka Siemka, 28.06.2017, s.205 (dawny BUW)

Plan zajęć dla specjalizacji nauczycielskiej roku akademickim 2017/2018

Konferencja „Obraz – poznanie – społeczeństwo. Od filozofii obrazu do socjologii wizualnej”, 18-20.10.2017 Kazimierz Dolny

Komunikat BWZ UW dotyczący Erasmus Plus: 10 miejsc na praktyki zagraniczne

Komunikat BWZ UW dotyczący Erasmus Plus: 118 miejsc na praktyki zagraniczne

CEPUS – składanie wniosków w IF UW w terminie do 01.10.2017

Profesor Saul Kripke na Uniwersytecie Warszawskim, 18.06.2017