Sympozjum pt. “Filozofia komunikacji – język, obraz, technika/Philosophy of communication – language, picture, technology”, 09.09.2017, IF UW

5 Sep, 2017; Aktualności Konferencje Announcements

Pracownia Filozoficznych Podstaw Komunikacji w Instytucie Filozofii UW zaprasza na sympozjum pt. Filozofia komunikacji – język, obraz, technika/Philosophy of communication – language, picture, technology. Sympozjum odbędzie się 9 września 2017 roku w BUWie, sala 315.

Program: Sympozjum Pracowni Filozoficznych Podstaw Komunikacji