Strona Główna > Badania i konferencje > Fulbright

Fulbright

Szanowni Państwo,

Na prośbę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, przekazujemy Państwu informacje dotyczące aktualnych konkursów na stypendia na rok akademicki 2013-2014 przeznaczonych dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów polskich wyższych uczelni.

Dodatkowo, na najbliższy rok akademicki 2012-2013, Komisja Fulbrighta oferuje studentom ostatnich lat studiów magisterskich i absolwentom polskich uczelni, którzy indywidualnie ubiegali się i zostali przyjęci na studia magisterskie lub doktoranckie w uczelniach amerykańskich, dofinansowanie I roku studiów.

W załączniku znajdują się ogłoszenia wszystkich aktualnych programów:

1. 2012-2013 Fulbright Self-Placed Graduate Student Awards – stypendia do wysokości $30000, przeznaczone są dla studentów i absolwentów polskich uczelni, którzy indywidualnie ubiegali się i zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2012-2013. Termin przyjmowania zgłoszeń: 16 kwietnia 2012.

2. 2013-2014 Fulbright Graduate Student Awards – finansowanie I roku studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich do wysokości $30000. Stypendia dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów magisterskich w polskich uczelniach wyższych. Termin przyjmowania zgłoszeń: 16 kwietnia 2012.

3. 2013-2014 Fulbright Advanced Research Awards – stypendia badawcze dla pracowników naukowo-dydaktycznych z tytułem doktora oraz dla doktorantów na realizację projektu badawczego w wybranej uczelni amerykańskiej. Informujemy, że od roku akademickiego 2012-13 miesięczne stawki stypendiów zostały podwyższone i wynoszą, zależnie od miejsca pobytu: w kategorii przed doktoratem – od $1600 do $2000 miesięczne, w kategorii po doktoracie – od $3000 do $3500. Termin przyjmowania zgłoszeń: 29 czerwca 2012.

Szczegółowe informacje o stypendiach, warunkach formalnych i wymaganych dokumentach są umieszczone na stronie internetowej: www.fulbright.edu.pl

We wszystkich kategoriach stypendiów program Fulbrighta dodatkowo zapewnia fundusze na koszty podroży do USA, zagospodarowania, wizę J-1 i polisę ubezpieczeniową. W kategorii stypendiów badawczych możliwe jest przyznanie funduszy na podróż współmałżonka i miesięcznego dodatku rodzinnego.

Ostateczna ilość stypendiów przyznawanych przez Komisję Fulbrighta w każdej kategorii będzie uzależniona od wysokości przyznanego budżetu.

2012-2013 OGŁOSZENIE Fulbright SELF-PLACED Graduate Student Awards

2013-2014 OGŁOSZENIE GRADUATE STUDENT AWARDS (2)

2013-2014 OGŁOSZENIE SENIOR JUNIOR AWARDS (2)