Strona Główna > Badania i konferencje > Zasady finansowania badań w IF UW

Zasady finansowania badań w IF UW

Uwaga! Wnioski studentów i doktorantów o dofinansowanie wyjazdów i działalności naukowej należy składać osobiście u Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy – dr Joanny Golińskiej-Pilarek.

Dotacja BST

Dotacja BST to dotacja celowa MNiSW przyznawana Wydziałowi Filozofii i Socjologii UW na utrzymanie potencjału badawczego jednostki. Środki BST przekazane do dyspozycji Instytutu Filozofii UW są rozdzielane w drodze konkursu projektów badawczych zgłas... >>

Dotacja DSM

Dotacja DSM to dotacja celowa MNiSW na prowadzenie badań przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich. Ogólne warunki konkursu na projekty badawcze finansowane z dotacji DSM 2018 1. Dotacja DSM przeznaczona jest na finansowanie lub... >>

Środki w dyspozycji Dyrekcji IF UW

Środki w dyspozycji Dyrekcji IF UW przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie działalności naukowej pracowników i doktorantów IF UW, w tym przede wszystkim na wsparcie finansowe: uczestnictwa w konferencjach krajowych i międzynarodowych (z p... >>

Ogólne zasady obsługi projektów badawczych - zmiany od 01.10.2016

Obsługą administracyjną projektów badawczych finansowanych ze środków BST i DSM oraz środków własnych Dyrekcji IF UW zajmuje się Sekretariat IF UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. Szczegółowych informacji udziela pani Joanna Chlebińska:... >>