Strona Główna > Badania i konferencje > Zasady finansowania badań w IF UW > Środki w dyspozycji Dyrekcji IF UW

Środki w dyspozycji Dyrekcji IF UW

Środki w dyspozycji Dyrekcji IF UW przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie działalności naukowej pracowników i doktorantów IF UW, w tym przede wszystkim na wsparcie finansowe:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU NAUKOWEGO PRACOWNIKA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU NAUKOWEGO STUDENTA LUB DOKTORANTA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROPOZYCJI WYDAWNICZEJ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NAUKOWEGO

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w wersji papierowej i wersji elektronicznej u Zastępcy Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w trybie ciągłym. Wniosek o dofinansowanie wyjazdu należy złożyć co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem wyjazdu.

Złożenie wniosku jest równoznaczne ze złożeniem przez Wnioskodawcę zobowiązania do przestrzegania Ogólnych zasad obsługi administracyjnej projektów badawczych obowiązujących w IF UW.

Dokumenty do pobrania:
Środki Dyrekcji IF UW
Wniosek o dofinansowanie wyjazdu naukowego pracownika
Wniosek o dofinansowanie wyjazdu naukowego studenta lub doktoranta
Wniosek o dofinansowanie propozycji wydawniczej
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego