Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Kłocińskiej-Lach

4 Oct, 2017; Aktualności Obrony Announcements

Ciąg dalszy…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Pencuły

28 Sep, 2017; Aktualności Obrony Announcements

Ciąg dalszy…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Łełyka

28 Sep, 2017; Aktualności Obrony Announcements

Ciąg dalszy…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Rogalskiego

3 Jul, 2017; Aktualności Obrony Announcements

Ciąg dalszy…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Koronkiewicz

18 May, 2017; Aktualności Obrony Announcements

Ciąg dalszy…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Borysa Nowaka

29 Apr, 2017; Aktualności Obrony Announcements

Ciąg dalszy…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Tercza

29 Apr, 2017; Aktualności Obrony Announcements

Ciąg dalszy…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Ignacego Sitnickiego

29 Apr, 2017; Aktualności Obrony Announcements

Ciąg dalszy…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Rostworowskiego

24 Mar, 2017; Aktualności Obrony Announcements

Ciąg dalszy…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Krystyny Bieleckiej

16 Nov, 2016; Aktualności Obrony Announcements

Ciąg dalszy…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Polita

2 Oct, 2016; Aktualności Obrony Announcements

Ciąg dalszy…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Rudkouskiego

20 Sep, 2016; Aktualności Obrony Announcements

Ciąg dalszy…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Działoszyńskiego

9 Sep, 2016; Aktualności Obrony Announcements

Ciąg dalszy…