Strona Główna > Pracownicy > Pracownicy naukowi (projekty badawcze)

Pracownicy naukowi (projekty badawcze)

I. ADIUNKCI – NAUKOWI

  1. dr Piotr Kozak
  2. dr Jakub Mach
  3. dr Maciej Stanek
  4. dr Marcin Trepczyński

II. ASYSTENCI NAUKOWI

  1. mgr Alicja Chybińska