Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie > Zasady przyznawania stypendium

Zasady przyznawania stypendium

Uwaga!

Uchwała nr 53 o przyznanie stypendium doktoranckiego w IF UW

Uchwała nr 54 o przyznanie zwiekszenia stypendium doktoranckiego w IF UW

Uchwały w roku 2015/h4>
UCHWAŁA nr 32-2015 Rady WFiS UW z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Instytucie Filozofii UW

UCHWAŁA nr 33-2015 Rady WFiS UW z dnia 12 maja 2015 rokuw sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w Instytucie Filozofii UW

Formularze:
1. Instrukcja dla doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium doktoranckiego wraz ze zwiększeniem stypendium z dotacji podmiotowej w roku akademickim 2015-2016
2. Formularz wniosku o stypendium
3. Formularz oceny dydaktyki
4. Formularz oceny prac na rzecz IF
5. Formularz oceny prac nad rozprawą