Plan zajęć dla specjalizacji nauczycielskiej roku akademickim 2017/2018

Konferencja „Obraz – poznanie – społeczeństwo. Od filozofii obrazu do socjologii wizualnej”, 18-20.10.2017 Kazimierz Dolny

Komunikat BWZ UW dotyczący Erasmus Plus: 10 miejsc na praktyki zagraniczne

Komunikat BWZ UW dotyczący Erasmus Plus: 118 miejsc na praktyki zagraniczne

CEPUS – składanie wniosków w IF UW w terminie do 01.10.2017

Profesor Saul Kripke na Uniwersytecie Warszawskim, 18.06.2017

2nd World Congress on Logic and Religion, Institute of Philosophy University of Warszaw, June 18-22, 2017