Sesja egzaminacyjna zimowa 2014/2015 aktualizacja!

Szanowni Państwo,
aktualny grafik egzaminów w sesji zimowej w roku akademickim 2014/2015 znajdą Państwo tutaj:
Sesja semestr zimowy w roku 2014-2015 w IF UW

Dodatkowa tura podpięć egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marta Kicińskia-Habior wyraziła zgodę na uruchomienie dodatkowej tury podpięć egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych. Będzie to możliwe w dniach 20 lutego – 6 marca 2015 roku.
mgr Agnieszka Kaczmarska
Kierownik Biura Spraw Studenckich
Uniwersytet Warszawski

Wykład dr hab. Mateusza Stróżyńskiego w IF UW

Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii UW
zaprasza na wykład
dr hab. Mateusza Stróżyńskiego
(Instytut Filologii Klasycznej UAM)
Subiektywny i obiektywny wymiar ćwiczenia duchowego
w antyku i współcześnie
Wykład odbędzie się w piątek, 27 lutego 2015 roku, o godz. 16:30
w Instytucie Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala nr 209
Współczesna recepcja antycznych ćwiczeń duchowych, zarówno na płaszczyźnie naukowej (Hadot, [...]

Oxford Seminars on Humane Philosophy – Profesor Zofia Rosińska

On the 12th of February prof. Zofia Rosińska, Institute of Philosophy at the University of Warsaw, delivered her lecture for the seminar series on Humane Philosophy organised by the Humane Philosophy Project and Ian Ramsey Centre for Science and Religion. The subject of her lecture was the role of questioning in the experience of fidelity. [...]

Publiczne obrony rozpraw doktorskich: mgr Olgi Cielemęckiej i mgr. Piotra Kozaka

Zarządzenie Dziekana WFiS UW nr 2/2015 w sprawie zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów na WFiS UW

Konferencja Przeglądu Filozoficznego pt. “Ludzie i zwierzęta. Równoważenie interesów”

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Redakcja Przeglądu Filozoficznego
zapraszają na konferencję
LUDZIE I ZWIERZĘTA
RÓWNOWAŻENIE INTERESÓW
5 – 6 maja 2015
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami (200-300 słów) należy nadsyłać do 15 kwietnia 2015 roku na adres redakcji: przegfil@uw.edu.pl. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w specjalnym numerze „Przeglądu [...]