Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017

AKTUALIZACJA! Sesja poprawkowa 2016 w Instytucie Filozofii UW

Informacje o praktykach studenckich w ramach projektu ERASMUS+

Bioetyka studia magisterskie – rozmowy kwalifikacyjne: 26-27 września 2016

Międzynarodowa konferencja “Entia et Nomina”, 5-9 września 2016, IF UW

Siatki zajęć w roku akademickim 2016/2017 – aktualizacja!

FILOZOFIA – najwyższa nota w kategorii EMPLOYER REPUTATIONOS w QS World University Ranking (2016)