Strona Główna > Instytut

Instytut

Instytut Filozofii

Krakowskie Przedmieście 3,
00-047 Warszawa
Fax.: (48) (22) 826-57-34,
Tel.: patrz sekretariat


NUMER KONTA:
Wydział Filozofii i Socjologii UW
Bank Millenium
86 1160 2202 0000 0000 6084 9393


Misja i strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady WFiS nr 40/2013 z dnia 25.06.2013 roku Wydział Filozofii i Socjologii potwierdza swoje przywiązanie do podstawowych celów i wartości zawartych w misji Uniwersytetu Warszawskiego oraz przyjmuje wyznaczone kierunki str... >>

Zespół do spraw Monitorowania Strategii Rozwoju WFiS

Skład Zespołu ds. Monitorowania Strategii Rozwoju WFiS: prof. UW dr hab. Krzysztof Koseła dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz dr hab. Mieszko Tałasiewicz dr Bogdan Dziobkowski dr Jakub Kloc-Konkołowicz prod. UW dr hab. Andrzej Waśkiewicz d... >>

Koncepcja kształcenia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Koncepcja nauczania na wszystkich stopniach i kierunkach na Wydziale Filozofii i Socjologii jest zgodna z Misją Uniwersytetu, a co za tym idzie także z Misją Wydziału Filozofii i Socjolo... >>

Wydziałowy system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Uchwała nr 39.2014 r. – WSZiDJK-1 Załączniki: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39.2014 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39.2014 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 39.2014.doc Archiwum Uchwała nr 41-2013 Uchwała nr 80-2013 (poprawka do uchwały nr 41/2... >>

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

Skład komisji na kadencję 2012-2016: dr hab. Ewa Nasalska (przewodnicząca) prof. UW dr hab. Paweł Łuków dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz dr hab. Małgorzata Jacyno dr Bogdan Dziobkowski dr Michał Kowalski dr Joanna Golińska-Pilarek dr Tomasz Tiury... >>

Komisja Dydaktyczna

KOMISJA DYDAKTYCZNA Instytutu Filozofii UW 1. Prof. UW dr hab. Katarzyna Paprzycka (Zakład Epistemologii) 2. Prof. zw. dr hab. Iwona Lorenc (Zakład Estetyki) 3. Prof. dr hab. Joanna Górnicka Kalinowska (Zakład Etyki) 4. Prof. UW dr hab. Joanna Odr... >>

Krótka historia Instytutu Filozofii

Dzieje nauczania filozofii na poziomie wyższym sięgają w Warszawie czasów Collegium Nobilium, gdzie wykładał Antoni Wiśniewski (1746-63), a następnie Szkoły Rycerskiej, w której logikę i etykę wykładał Marcin Nikuta (1766-88). Wykłado... >>

Kierownictwo

Tutaj znajdą Państwo informacje na temat aktualnego kierownictwa Instytutu Filozofii wraz z terminami dyżurów. Dyrektor Instytutu Filozofii UW dr hab. Mieszko Tałasiewicz dyżur: poniedziałki, godz. 14:00-15:00, pok. 106; wtorki, godz. 14:45-15:15... >>

Rada Naukowa

Tutaj znajdą Państwo informacje na temat aktualnego składu Rady Naukowej Instytutu Filozofii wraz z terminami dyżurów. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Filozofii UW prof. dr hab. Stanisław Krajewski dyżur: środy, godz. 11:30-12:30, pok. 302, I... >>

Sekretariaty

Tutaj znajdą Państwo informacje o strukturze i godzinach działania sekretariatu Instytutu Filozofii. Kierownik Sekretariatów Sekretariat pracowniczy I, studiów doktoranckich Edyta Bieńkowska tel. 22-55-20-140 e-mail: edyta-b@uw.edu.pl pokój 105 (... >>

Zakłady i Pracownie

W Instytucie Filozofii działa 15 zakładów i 5 pracowni.... >>

Czasopisma

Przy Instytucie Filozofii działa aktualnie 9 periodyków naukowych. .:: Edukacja Filozoficzna .:: Etyka .:: Filozofia Nauki .:: Kronos metafizyka – kultura – religia .:: Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities .:: Przegląd... >>

Biblioteka WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Strona internetowa Biblioteki:... >>