Seminarium prof. Jakuba Szymanika (Uniwersytet w Amsterdamie) w roku akademickim 2017/2018

18 wrz, 2017; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Gościnne seminarium
LOGICAL METHODS IN COGNITIVE SCIENCE
prof. Jakuba Szymanika z Uniwersytetu w Amsterdamie

W roku akademickim 2017/2018 w Instytucie Filozofii UW prof. Jakub Szymanik poprowadzi gościnne seminarium LOGICAL METHODS IN COGNITIVE SCIENCE.

Sylabus seminarium dostępny jest w USOS:
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2%2Fprzedmioty%2FpokazPrzedmiot&prz_kod=3501-LMCS17-S
Bardziej szczegółowe informacje znaleźć można tu: http://www.jakubszymanik.com/LogicalMethodsCogSci/

Jakub Szymanik jest profesorem w Institute for Logic, Language and Computation na Uniwersytecie w Amsterdamie. Stowarzyszony  z  Wydziałem Lingwistyki  oraz Research Priority Area Brain & Cognition. Kierownik projektu Cognitive Semantics and Quantities finansowanego przez European Research Council (ERC) oraz jeden z głównych badaczy w projekcie Language in Interaction finansowanym przez NWO. Prowadzi grupę badawczą Logiki, Języka i Poznania, która specjalizuje się w semantyce języka naturalnego (kwantyfikatory uogólnione, rozumowanie). Autor książki Quantifiers and Cognition, Studies in Linguistics and Philosophy (Springer, 2016) oraz kilkudziesięciu artykułów z pogranicza semantyki, psycholingwistyki, logiki, kognitywistyki, filozofii i informatyki. Więcej o informacji na http://www.jakubszymanik.com/

Erasmus Plus: składanie wniosków – wyjazdy nauczycieli akademickich (STA) do 22.10.2017!

16 wrz, 2017; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Szanowni Państwo,
Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus Plus. W związku z tym chciałem zaprosić Państwa do składnia wniosków.
Wyjazdy takie umożliwiają odwiedzenie uczelni partnerskiej z krótkim cyklem wykładów. Obecnie umowa obejmuje 22 ośrodki w całej Europie.

Poniżej mogą Państwo znaleźć:
1) Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich ogłoszone przez BWZ,
2) Taryfikator,
3) Listę uczelni partnerskich (na te uczelnie można wyjeżdżać w ramach umów dwustronnych).
4) Szablon tzw. Staff Mobility Agreement

Procedura zgłaszania chęci wyjazdu wygląda w sposób następujący:
1) Kontaktują się Państwo z uczelnią partnerską, na którą chcieliby Państwo pojechać i w porozumieniu z nią wypełniają Państwo Staff Mobility Agreement,
2) Skan, kopię lub oryginał Staff Mobility Agreement podpisanego i podstemplowanego przez uczelnię partnerską przekazują Państwo do mnie (pocztą elektroniczną na adres: taci@uw.edu.pl lub poprzez wrzucenie do skrzynki korespondencyjnej w instytucie) do dnia 22 października 2017 roku.

W razie jakichkolwiek pytań (np. dotyczących kontaktu z konkretną uczelnią partnerską, służę tu pomocą) proszę o kontakt pocztą elektroniczną.
z poważaniem,
Tadeusz Ciecierski
(K
oordynator ds. programu Erasmus w IF UW)

Procedura i kryteria kwalifikacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć STA
Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching 2017
Taryfikator 2017-2018
Lista umow

CEPUS – składanie wniosków w IF UW w terminie do 01.10.2017!

15 wrz, 2017; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zostały nam przyznane miesiące na wyjazdy w ramach programu CEEPUS (sieć “Philosophy and th Interdisciplinary”). Liczba miesięcy jest mniejsza od tej, o którą aplikowaliśmy, ale dobra wiadomość jest taka, że sieć zyskała (po rocznej przerwie) status aktywnej. Poniżej zamieszczamy informację o przyznanych nam miesiącach mobilnościowych.
W związku z pewnymi niejasnościami dotyczącymi procedury aplikacyjnej w nadchodzącym roku akademickim wyjazdy są możliwe wyłącznie w semestrze letnim rok akademickiego 2017/2018. Ponieważ aplikacje należy składać do dnia 30 listopada 2017 roku, uprzejmie proszę, aby Państwo przesłali zgłoszenia do dnia 1 października 2017 na adres: taci@uw.edu.pl.
Zgłoszenia dotyczą dwóch typów wyjazdów:
[a] wyjazdy studenckie, [b] wyjazdy nauczycieli akademickich.

[a] wyjazdy studenckie
Uprzejmie proszę o informację na temat wyboru ośrodka oraz na temat tego, czy zgłaszali wcześniej Państwo zainteresowanie wyjazdem w ramach CEEPUS (w odpowiedzi na zapytania rozsyłane w listopadzie/grudniu 2016).

Do wniosku należy dołączyć:
- potwierdzoną informację o średniej uzyskanej w czasie studiów,
- informację o znajomości języka,
- opinię pracownika naukowego IF UW,
- list motywacyjny,
- życiorys.

Miesiące przyznane na wyjazdy studenckie:
Uniwersytet w Zagrzebiu, Filozofia: 2 miesiące/1 osoba
Uniwersytet w Splicie: 2 miesiące/1 osoba

[b] wyjazdy nauczycieli akademickich
Uprzejmie proszę o informację na temat wyboru ośrodka oraz na temat tego, czy zgłaszali wcześniej Państwo zainteresowanie wyjazdem w ramach CEEPUS (w odpowiedzi na zapytania rozsyłane w listopadzie/grudniu 2016).
Miesiące przyznane na wyjazdy nauczycieli akademickich:
Uniwersytet w Grazu, Filozofia: 2 miesiące/2 osoby (po 1 miesiąc na osobę)
Uniwersytet w Zagrzebiu, Filozofia: 2 tygodnie/1 osoba
Uniwersytet w Splicie: 2 tygodnie/2 osoby (po tydzień na osobę)
z poważaniem,
Tadeusz Ciecierski

Konferencja naukowa pt. “Kryzys wartości?”, 9-10.11.2017, UMCS Lublin

15 wrz, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Aktualizacja! Siatki zajęć w roku akademickim 2017/2018 po I turze rejestracji

6 wrz, 2017; Aktualności Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Invitation to the lecture by Dr. Hans Maes (Kent) at the Institute of Philosophy UW, 13.09.2017

5 wrz, 2017; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Ciąg dalszy…

Sympozjum pt. “Filozofia komunikacji – język, obraz, technika/Philosophy of communication – language, picture, technology”, 09.09.2017, IF UW

5 wrz, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Cykl wrześniowych wykładów semiotycznych w ramach seminarium Znak-Język-Rzeczywistość, IF UW

31 sie, 2017; Aktualności Ogłoszenia Wykłady gościnne

Ciąg dalszy…

Konferencja naukowa “Fenomen rozmowy. Między humanistyką a medycyną”, 30.11.- 01.12., Poznań

29 sie, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Rekrutacja na “Bioetykę” w Instytucie Filozofii UW do 10.09.2017!

22 sie, 2017; Aktualności Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Konferencja naukowa ,,Krzyż i nadzieja wyzwolenia. Lewicowa myśl chrześcijańska wczoraj i dziś”, 28.10.2017, IF UW

21 sie, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Trzy wieczory o… baśni, polityce i miłości. Walterowi Benjaminowi

16 sie, 2017; Aktualności Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Ogólnopolska Konferencja Semiotyczna, 9-10 listopada 2017, Warszawa

15 sie, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…