Konferencja naukowa pt. “Transcendental Philosophy Between Metaphysics and Politics. In Memory of Marek Jan Siemek”,

16 lis, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej pt. “Transcendental Philosophy Between Metaphysics and Politics. In Memory of Marek Jan Siemek”, która odbędzie się w dniach 25-27 maja 2018 roku.
Termin przesłania abstraktów: 31 stycznia 2018 roku.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://siemek.net/conference/,
http://siemek.net/conference/cfp/

Instytut Filozofii UW zaprasza do uczestnictwa w polsko-niemieckiej szkole zimowej; rejestracja w USOS od 15.11.2017

16 lis, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów IF UW, a także innych kierunków humanistycznych, do uczestnictwa w polsko-niemieckiej szkole zimowej, dotyczącej pojęcia demokracji, połączonej z warsztatami praktycznymi z zakresu procesów demokratycznych, pt.:
“Demokracja DE PL. Obszary wolności, władzy i współkształtowania demokracji w społeczeństwie obywatelskim w Polsce i w Niemczech. Polsko-niemiecka szkoła zimowa”.

Szkoła odbędzie się w dniach 15-19.01.2018 r. w Bad Bevensen w Niemczech, w ośrodku edukacyjnym Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V., przy współpracy Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji.
Warsztaty odbędą się w jęz. polskim i niemieckim, zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest rozliczane na zasadzie uczestnictwa w seminarium (3 ECTS). Rejestracja przez USOS (od 15.11.2017) odbywa się po adresami:

Uczestnicy muszą ponieść koszty podróży w pełnej wysokości oraz część kosztów zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku (ryczałt 50 EUR).
Dalsze informacje (w tym pełny program i opis) można znaleźć na stronie www:
https://sites.google.com/uw.edu.pl/dobrzanski/demokracja-de-pl

Osoby niebędące studentami, które chciałyby wziąć udział w wydarzeniu, proszone są o kontakt bezpośrednio z koordynatorem projektu, dr Michałem Dobrzańskim: michaldobrzanski@uw.edu.pl
Zachęcam do uczestnictwa i proszę o przekazywanie dalej informacji o wydarzeniu.
Michał Dobrzański
Zakład Filozofii Społecznej IF UW

Konferencja pt. “Edukacja moralna w krajach europejskich”, 15-17.12.2017, UŁ

8 lis, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. “Etyczne aspekty kształtowania karier w polskiej nauce” – termin zgłoszeń do 10.11.2017

27 paź, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

CFP: Aesthetics of Popular Culture 2018

9 paź, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Konferencja naukowa pt. “Kryzys wartości?”, 9-10.11.2017, UMCS Lublin

15 wrz, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Sympozjum pt. “Filozofia komunikacji – język, obraz, technika/Philosophy of communication – language, picture, technology”, 09.09.2017, IF UW

5 wrz, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Konferencja naukowa “Fenomen rozmowy. Między humanistyką a medycyną”, 30.11.- 01.12., Poznań

29 sie, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Konferencja naukowa ,,Krzyż i nadzieja wyzwolenia. Lewicowa myśl chrześcijańska wczoraj i dziś”, 28.10.2017, IF UW

21 sie, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Ogólnopolska Konferencja Semiotyczna, 9-10 listopada 2017, Warszawa

15 sie, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

XXXII Międzynarodowy Kongres Heglowski w Tampere 2018 – call for papers

10 sie, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce”

25 lip, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

XXVIII Szkoła Dydaktyki Matematyki, 13-16.09.2017, Kraków

10 lip, 2017; Aktualności Konferencje Ogłoszenia

Ciąg dalszy…