POLISH-SCOTTISH PHILOSOPHY WORKSHOP 2013

23 kwi, 2013; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

POLISH-SCOTTISH PHILOSOPHY CONFERENCE 2013

9 kwi, 2013; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Konkurs Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi na pracę filozoficzną z zakresu metafizyki

15 mar, 2013; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Ogłoszenie na stanowisko adiunkta

19 gru, 2012; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

INSTYTUCJA: Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia
DATA OGŁOSZENIA: 17 grudnia 2012 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 stycznia 2013 roku (data zakończenia)
LINK DO STRONY: http://www.uw.edu.pl/praca/nauk.html
SŁOWA KLUCZOWE: semiotyka logiczna, filozofia języka
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Poza badaniami w zakresie semiotyki logicznej i dydaktyką związaną z tą specjalizacją – zwycięzcy konkursu zostanie powierzona administracja anglojęzycznymi studiami filozoficznymi.

Kandydaci powinni posiadać:
(1)   stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii;
(2)   zainteresowania i dorobek naukowy (publikacje) odpowiadające aktualnemu profilowi badawczemu Zakładu Semiotyki Logicznej;
(3)   doświadczenie administracyjne;
(4)   biegłą – bierną i czynną – znajomość co najmniej jednego języka obcego (w tym koniecznie języka angielskiego);
(5)   doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia ćwiczeń z semiotyki logicznej i zajęć o tematyce pokrewnej.

Kandydat powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 114 ust. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. z późn. zm. /Dz. U. nr 164 poz.1365/.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać (w 2 egz.):

 1. podanie skierowane do  Prorektora UW, prof. dra hab. Tadeusza Tomaszewskiego
 2. życiorys naukowy
 3. spis publikacji
 4. ankietę personalną ze zdjęciem
 5. dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych (w tym: 1 opinia spoza UW)
 6. dyplom doktora
 7. świadectwo pracy

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać do dnia 15 stycznia 2013 roku pod adresem:

Biuro Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW
ul. Nowy Świat 69
00-927 Warszawa
(pokój nr 170, III piętro)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2013 roku.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia pracownikom mieszkania.

Ogłoszenie na stanowisko adiunkta do pobrania

Konkurs na projekt plakatu reklamowego Instytutu Filozofii UW

5 gru, 2012; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

OGŁASZAMY
KONKURS
NA
PROJEKT PLAKATU REKLAMOWEGO
INSTYTUTU FILOZOFII UW

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?Student dowolnego kierunku na dowolnej uczelni.

KTO WYŁONI ZWYCIĘZCĘ? – Spośród nadesłanych zgłoszeń jury pod przewodnictwem dyrektora Instytutu Filozofii UW wybierze zwycięski projekt[1].

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 10 stycznia 2013 roku.

DOKĄD WYSYŁAĆ ZGŁOSZENIA? – Na adres mailowy: filozofia.reklama@gmail.com

NAGRODY. Po pierwsze, na plakacie według zwycięskiego projektu zostanie umieszczone nazwisko autora. Po drugie, zwycięska będzie miał możliwość wyboru pomiędzy dwiema nagrodami:

(i)   zaliczenie praktyk studenckich; lub:
(ii)  karta prezentowa do sklepów sieci Empik o wartości 300 zł.

WYMOGI MERYTORYCZNE. Zaprojektowany plakat musi być pomysłowy, chwytliwy, wartościowy pod względem estetycznym oraz mniej lub bardziej związany z filozofią.

WYMOGI TECHNICZNE. Mile widziane są projekty przygotowane zgodnie z poniższymi wytycznymi, choć ich spełnienie nie jest konieczne.

●  plakat powinien być przystosowany do wydruku w dużych wymiarach (A2 i większe) (użyte zdjęcia powinny być w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)
●  spady z każdej strony równe 5mm
●  przestrzeń kolorów CMYK
●  fonty skrzywione
●  preferowane formaty: .pdf lub .tiff
●  w zgłoszeniu prosimy wysłać miniatury (do 2 MB)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. Planowane jest na 20 stycznia 2013 r.

DO KOGO ZWRÓCIĆ SIĘ W RAZIE WĄTPLIWOŚCI? – Do Pełnomocnika ds. Promocji, dr. Filipa Kawczyńskiego, na adres mailowy filozofia.reklama@gmail.com

Prosimy o przekazanie informacji o konkursie Waszym znajomym, którzy interesują się projektowaniem i grafiką !


[1] Zastrzegamy, że jeśli żaden z nadesłanych projektów nie spełni naszych oczekiwań, zwycięzca nie zostanie wyłoniony.

Ogłoszenie do pobrania: Konkurs na projekt plakatu Instytutu Filozofii UW

Konkurs Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego: “Debiuty Filozoficzne”

18 paź, 2012; Konkursy

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
ogłasza otwarcie konkursu

pn. “Debiuty Filozoficzne”.

Najlepsze prace pisemne z zakresu filozofii przygotowane przez studentów lub uczniów zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach Ruchu Filozoficznego.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w czasie trwania konkursu uczęszczają do szkół lub studiują na uczelniach wyższych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.
Zagadnienia konkursowe to:

1. Tradycje polskiej myśli filozoficznej i ich wpływ na współczesność;
2. Wielokulturowość – wyzwanie czy problem?;
3. Filozofowanie a współczesna kultura polska;
4. Pojęcie informacji wyłożone logicznie lub filozoficznie;
5. Sprawiedliwość społeczna – potrzeba czy zbytek?;
6. Logiki nieklasyczne jako narzędzia poznania filozoficznego;
7. Filozoficzne konsekwencje neodarwinizmu;
8. Podstawy współczesnej moralności – relatywizm a absolutyzm aksjologiczny.

Prace należy zgłaszać do dnia 31 stycznia 2013 roku do godziny 24:00.

Szczegóły znajdują się na stronie: http://ptfwarszawa.wordpress.com/2012/10/13/debiuty-filozoficzne/

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych

17 paź, 2012; Konkursy

Szanowni Państwo!
Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei – forum współpracy wokół projektu finansowanego z grantu MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowanego przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ogłasza:

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych.

Regulamin konkursu zamieszczony został na stronie internetowej IFiS PAN www.ifispan.waw.pl.

Ostatni konkurs programu “Pomysły” (IDEAS) w 7. Programie Ramowym UE

20 wrz, 2012; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że został ogłoszony ostatni konkurs programu “Pomysły” (IDEAS) w 7. Programie Ramowym UE.

Program “Pomysły” wspiera najbardziej twórcze i nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach wiedzy. Finansuje badania podstawowe, jak i stosowane, lecz muszą one mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (frontier research). Projekty – także interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego – powinny prowadzić do fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników.

Program “Pomysły” finansuje kilka rodzajów grantów badawczych, m.in:
* dla naukowców początkujących – ERC Starting Grant: 2-7 lat po doktoracie (do 1,5 mln € na projekt trwający do 5 lat),
* dla naukowców doświadczonych – ERC Advanced Grant – o uznanym dorobku naukowym (do 2,5 mln € na projekt trwający do 5 lat),

Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia, badań, aparatury, odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.

Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie, bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.

Corocznie ogłaszany jest jeden konkurs dla każdej kategorii grantów badawczych. Obecnie otwarty jest konkurs przeznaczony zarówno dla doświadczonych, jak i dla początkujących naukowców.
Terminy składania wniosków:
17.10.2012 r. – Starting Grants
22.11.2012 r. – Advanced Grants

Budżet konkursu wynosi ponad 1,7 mld EUR.

Więcej informacji:
http://erc.europa.eu/starting-grants
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-StG
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-ADG
http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/2.html

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursach programu „Pomysły”.
Uniwersytet Warszawski
Biuro Obsługi Badań
Międzynarodowe Programy Badawcze
tel: (022) 55 20 743

Konkurs na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze

20 lip, 2012; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
Narodowe Centrum Kultury organizuje Konkurs na pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze.
Dokładne informacje o konkursie można znaleźć na stronie: http://www.kursnakulture.pl/sub,pl,konkurs-na-prace-doktorska.html
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Matyldą Gadomską:
tel.: +48 22 21 00 146, e-mail: mgadomska@nck.pl

12. edycja akcji stypendialnej POLITYKI “Zostańcie z nami”

29 maj, 2012; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Szanowni Państwo!
Już po raz 12. zapraszamy młodych, zdolnych naukowców do konkursu o stypendia – Nagrody Naukowe POLITYKI w ramach akcji stypendialnej „Zostańcie z Nami”.

Ideą Nagrody Naukowej POLITYKI jest promowanie wartościowego wzoru kariery, z naciskiem na intelekt i pracowitość, na przekór popkulturowym trendom.

Aby wziąć udział w akcji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.polityka.pl/stypendia i przesłać go na adres: stypendia@polityka.pl

Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2012 roku.

Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika POLITYKA zatwierdzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Stypendia Nagrody Naukowe POLITYKI otrzyma pięciu naukowców reprezentujących pięć dziedzin: nauki humanistyczne, nauki ścisłe, nauki społeczne, nauki o życiu, nauki techniczne. Nazwiska laureatów stypendiów Nagród Naukowe POLITYKI ogłosimy w październiku 2012 roku.

W przypadku pytań prosimy o e-maila.
Agnieszka Chrobot-Barbrich
POLITYKA
ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa
tel: 022 451 61 14
stypendia@polityka.pl

Ogłoszenie o konkursie dla magistrantów

27 maj, 2012; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Filozofii został ogłoszony konkurs na

9-miesięczny płatny staż magisterski

w ramach projektu badawczego NCN Maestro

Logiki dla wnioskowań jakościowych

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Tematyka projektu:

Problem reprezentacji wiedzy i związanych z tym metod wnioskowań uznawany jest za jedno z największych wyzwań projektu Artificial Intelligence. Wnioskowania jakościowe (Qualitative Reasoning, QR) to nowatorski, intensywnie rozwijany na świecie nurt w dziedzinie sztucznej inteligencji będący alternatywą dla tradycyjnych metod stosowanych w reprezentacji wiedzy. Dziedzina Qualitative Reasoning narodziła się trzydzieści lat temu jako dział AI, którego podstawowym celem było badanie metod reprezentacji i technik wnioskowania o ciągłych własnościach obiektów i systemów przy użyciu środków symbolicznych, ale oddających istotę inteligentnych zachowań ludzkich i symulujących te funkcje umysłu, które nie poddają się prostej numerycznej algorytmizacji. Głównym celem badań w ramach QR jest więc poszukiwanie metod jakościowej reprezentacji danych i badanie reguł rządzących wnioskowaniami jakościowymi. Metody wypracowane w ramach badań nad wnioskowaniami jakościowymi znajdują zastosowanie w modelowaniu problemów sztucznej inteligencji, technologiach informacyjnych i dyscyplinach inżynieryjnych. Wskazuje się, że metody te mogą być również wykorzystane w takich dziedzinach jak: semantyka i przetwarzanie języka naturalnego, lingwistyka, ekonomia, systemy decyzyjne, ekologia, bioinformatyka, robotyka, nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu.

Główne grupy tematyczne projektu to: logiki dla wnioskowań jakościowych, ich filozoficzne interpretacje i teoriomodelowe własności, procedury decyzyjne, implementacje i potencjalne zastosowania. W pierwszym etapie projektu badania będą koncentrowały się na systematycznym badaniu i rozwijaniu logik znanych z literatury, takich jak: logiki dla jakościowych wnioskowań o czasie i przestrzeni, logiki dla wnioskowań z dokładnością do rzędu wielkości, logiki dla wnioskowań o dynamicznych własnościach systemów.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać u kierownika projektu Joanny Golińskiej-Pilarek (j.golinska@uw.edu.pl).

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do studentów, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich lub studia I stopnia, i są zainteresowani pracą badawczą w zakresie zastosowań logiki w sztucznej inteligencji. Kandydaci powinni posiadać zaawansowaną wiedzę z logiki, mieć silną motywację do pracy naukowej na poziomie światowym i posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie prac naukowych i ich prezentację.

Zadania stażysty:

 1. Udział w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektu
 2. Przygotowanie pracy magisterskiej na temat związany z projektem
 3. Współtworzenie strony internetowej projektu i materiałów informacyjnych

Okres trwania stażu:

01.11.2012–31.07.2013

Wynagrodzenie:

1000 zł miesięcznie

(Udział w projekcie daje również możliwość finansowania uczestnictwa w zagranicznych konferencjach naukowych.)

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać do 7 października 2012 roku drogą elektroniczną na adres j.golinska@uw.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu studiów (kierunek, wykaz ocen, otrzymywane stypendia, udział w konferencjach i pracach kół naukowych, nagrody i wyróżnienia uzyskane w trakcie studiów, publikacje i inne osiągnięcia naukowe).
 2. Pracę dotyczącą problematyki logicznej reprezentacji wiedzy.
 3. Krótki opis planowanych badań.

Do zgłoszenia proszę dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Na podstawie przesłanych dokumentów kierownik projektu wyłoni kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do dalszego etapu. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w drugiej połowie października. O dacie i miejscu rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. W ocenie kandydata będą brane pod uwagę: wartość merytoryczna pracy konkursowej i planowanych badań, średnia ocen ze studiów, osiągnięcia i zainteresowania naukowe kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.10.2012.

Ogłoszenie o konkursie dla magistrantów

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Filozofii został ogłoszony konkurs na

9-miesięczny płatny staż magisterski

w ramach projektu badawczego NCN Maestro

Logiki dla wnioskowań jakościowych

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Tematyka projektu:

Problem reprezentacji wiedzy i związanych z tym metod wnioskowań uznawany jest za jedno z największych wyzwań projektu Artificial Intelligence. Wnioskowania jakościowe (Qualitative Reasoning, QR) to nowatorski, intensywnie rozwijany na świecie nurt w dziedzinie sztucznej inteligencji będący alternatywą dla tradycyjnych metod stosowanych w reprezentacji wiedzy. Dziedzina Qualitative Reasoning narodziła się trzydzieści lat temu jako dział AI, którego podstawowym celem było badanie metod reprezentacji i technik wnioskowania o ciągłych własnościach obiektów i systemów przy użyciu środków symbolicznych, ale oddających istotę inteligentnych zachowań ludzkich i symulujących te funkcje umysłu, które nie poddają się prostej numerycznej algorytmizacji. Głównym celem badań w ramach QR jest więc poszukiwanie metod jakościowej reprezentacji danych i badanie reguł rządzących wnioskowaniami jakościowymi. Metody wypracowane w ramach badań nad wnioskowaniami jakościowymi znajdują zastosowanie w modelowaniu problemów sztucznej inteligencji, technologiach informacyjnych i dyscyplinach inżynieryjnych. Wskazuje się, że metody te mogą być również wykorzystane w takich dziedzinach jak: semantyka i przetwarzanie języka naturalnego, lingwistyka, ekonomia, systemy decyzyjne, ekologia, bioinformatyka, robotyka, nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu.

Główne grupy tematyczne projektu to: logiki dla wnioskowań jakościowych, ich filozoficzne interpretacje i teoriomodelowe własności, procedury decyzyjne, implementacje i potencjalne zastosowania. W pierwszym etapie projektu badania będą koncentrowały się na systematycznym badaniu i rozwijaniu logik znanych z literatury, takich jak: logiki dla jakościowych wnioskowań o czasie i przestrzeni, logiki dla wnioskowań z dokładnością do rzędu wielkości, logiki dla wnioskowań o dynamicznych własnościach systemów.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać u kierownika projektu Joanny Golińskiej-Pilarek (j.golinska@uw.edu.pl).

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do studentów, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich lub studia I stopnia, i są zainteresowani pracą badawczą w zakresie zastosowań logiki w sztucznej inteligencji. Kandydaci powinni posiadać zaawansowaną wiedzę z logiki, mieć silną motywację do pracy naukowej na poziomie światowym i posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie prac naukowych i ich prezentację.

Zadania stażysty:

1) Udział w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektu

2) Przygotowanie pracy magisterskiej na temat związany z projektem

3) Współtworzenie strony internetowej projektu i materiałów informacyjnych

Okres trwania stażu:

01.11.2012–31.07.2013

Wynagrodzenie:

1000zł miesięcznie

(Udział w projekcie daje również możliwość finansowania uczestnictwa w zagranicznych konferencjach naukowych.)

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać do 7 października 2012 roku drogą elektroniczną na adres j.golinska@uw.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu studiów (kierunek, wykaz ocen, otrzymywane stypendia, udział w konferencjach i pracach kół naukowych, nagrody i wyróżnienia uzyskane w trakcie studiów, publikacje i inne osiągnięcia naukowe).

2) Pracę dotyczącą problematyki logicznej reprezentacji wiedzy.

3) Krótki opis planowanych badań.

Do zgłoszenia proszę dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Na podstawie przesłanych dokumentów kierownik projektu wyłoni kandydatów, k

Uprzejmie informujemy, że w Instytucie Filozofii został ogłoszony konkurs na

9-miesięczny płatny staż magisterski

w ramach projektu badawczego NCN Maestro

Logiki dla wnioskowań jakościowych

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Tematyka projektu:

Problem reprezentacji wiedzy i związanych z tym metod wnioskowań uznawany jest za jedno z największych wyzwań projektu Artificial Intelligence. Wnioskowania jakościowe (Qualitative Reasoning, QR) to nowatorski, intensywnie rozwijany na świecie nurt w dziedzinie sztucznej inteligencji będący alternatywą dla tradycyjnych metod stosowanych w reprezentacji wiedzy. Dziedzina Qualitative Reasoning narodziła się trzydzieści lat temu jako dział AI, którego podstawowym celem było badanie metod reprezentacji i technik wnioskowania o ciągłych własnościach obiektów i systemów przy użyciu środków symbolicznych, ale oddających istotę inteligentnych zachowań ludzkich i symulujących te funkcje umysłu, które nie poddają się prostej numerycznej algorytmizacji. Głównym celem badań w ramach QR jest więc poszukiwanie metod jakościowej reprezentacji danych i badanie reguł rządzących wnioskowaniami jakościowymi. Metody wypracowane w ramach badań nad wnioskowaniami jakościowymi znajdują zastosowanie w modelowaniu problemów sztucznej inteligencji, technologiach informacyjnych i dyscyplinach inżynieryjnych. Wskazuje się, że metody te mogą być również wykorzystane w takich dziedzinach jak: semantyka i przetwarzanie języka naturalnego, lingwistyka, ekonomia, systemy decyzyjne, ekologia, bioinformatyka, robotyka, nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu.

Główne grupy tematyczne projektu to: logiki dla wnioskowań jakościowych, ich filozoficzne interpretacje i teoriomodelowe własności, procedury decyzyjne, implementacje i potencjalne zastosowania. W pierwszym etapie projektu badania będą koncentrowały się na systematycznym badaniu i rozwijaniu logik znanych z literatury, takich jak: logiki dla jakościowych wnioskowań o czasie i przestrzeni, logiki dla wnioskowań z dokładnością do rzędu wielkości, logiki dla wnioskowań o dynamicznych własnościach systemów.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać u kierownika projektu Joanny Golińskiej-Pilarek (j.golinska@uw.edu.pl).

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do studentów, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich lub studia I stopnia, i są zainteresowani pracą badawczą w zakresie zastosowań logiki w sztucznej inteligencji. Kandydaci powinni posiadać zaawansowaną wiedzę z logiki, mieć silną motywację do pracy naukowej na poziomie światowym i posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie prac naukowych i ich prezentację.

Zadania stażysty:

1)      Udział w pracach badawczych prowadzonych w ramach projektu

2)      Przygotowanie pracy magisterskiej na temat związany z projektem

3)      Współtworzenie strony internetowej projektu i materiałów informacyjnych

Okres trwania stażu:

01.11.2012–31.07.2013

Wynagrodzenie:

1000zł miesięcznie

(Udział w projekcie daje również możliwość finansowania uczestnictwa w zagranicznych konferencjach naukowych.)

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać do 7 października 2012 roku drogą elektroniczną na adres j.golinska@uw.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu studiów (kierunek, wykaz ocen, otrzymywane stypendia, udział w konferencjach i pracach kół naukowych, nagrody i wyróżnienia uzyskane w trakcie studiów, publikacje i inne osiągnięcia naukowe).

2)      Pracę dotyczącą problematyki logicznej reprezentacji wiedzy.

3)      Krótki opis planowanych badań.

Do zgłoszenia proszę dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).”

Na podstawie przesłanych dokumentów kierownik projektu wyłoni kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do dalszego etapu. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w drugiej połowie października. O dacie i miejscu rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. W ocenie kandydata będą brane pod uwagę: wartość merytoryczna pracy konkursowej i planowanych badań, średnia ocen ze studiów, osiągnięcia i zainteresowania naukowe kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.10.2012.

tórzy zostaną zaproszeni do dalszego etapu. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w drugiej połowie października. O dacie i miejscu rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. W ocenie kandydata będą brane pod uwagę: wartość merytoryczna pracy konkursowej i planowanych badań, średnia ocen ze studiów, osiągnięcia i zainteresowania naukowe kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.10.2012.

“Badania dla humanistów” – konkurs w ramach projektu HERA JRP

3 kwi, 2012; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Konsorcjum HERA JRP to sieć 21 instytucji partnerskich, które wraz z Komisją Europejską wspierają badania naukowe z dziedziny humanistyki w Europie. Od 2009 konsorcjum realizuje program, którego celem jest inicjowanie współpracy naukowców z różnych europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne problemy i wyzwania współczesnej Europy.

Obecnie ogłoszono nowy konkurs konsorcjum Hera JRP “Cultural Encounters” – termin składania wniosków: 4 maja 2012 roku – http://www.heranet.info/

Projekty mogą czerpać z nauk takich jak: historia, literatura, studia kulturowe, historia sztuki, filologia i językoznawstwo, antropologia, filozofia i psychologia. Szczególnie zalecane jest łączenie aspektów teoretycznych i praktycznych.

Podobnie jak w poprzedniej edycji HERA JRP o finansowanie mogą się starać naukowcy realizujący projekty w zespołach składających się z badaczy pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów. Łączny planowany budżet środków przeznaczonych na granty badawcze to ponad 18 milionów euro, w tym 6 milionów pochodzących z budżetu Komisji Europejskiej.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na szkolenie. Prelegentką będzie pani Anna Plater-Zyberk (Narodowe Centrum Nauki), która przybliży zasady konkursu oraz zasady finansowania projektu.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 5 kwietnia 2012 roku w godzinach 10:30-12:00 (rejestracja od 10:00). Miejsce spotkania: budynek STOŁÓWKI, sala konferencyjna GIL, ul. Warszawska 24 (kampus Politechniki Krakowskiej).

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.transfer.edu.pl

Osoba do kontaktu:
Magdalena Wójtowicz
wojtowicz@transfer.edu.pl
12 628 2660
Serdecznie zapraszamy!!!

OTWARCIE konkursu HERA JRP

29 lut, 2012; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum „HERA Joint Research Programme” zaprasza do składania wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych “Cultural Encounters”.

OTWARCIE KONKURSU
NCN zachęca wszystkich badaczy zainteresowanych realizacją wspólnych projektów w obszarze szeroko rozumianej humanistyki we współpracy z naukowcami z co najmniej dwóch innych krajów europejskich uczestniczących w programie do nadsyłania elektronicznych zgłoszeń do udziału w konkursie dla humanistów pt. „Cultural Encounters”. Projekty w języku angielskim należy składać w wersji elektronicznej przez stronę internetową:
http://www.heranet.info/hera-joint-research-programme-2
Termin składania wniosków upływa 4 maja 2012 r. o godzinie 14.00 czasu polskiego.

Finansowanie w ramach konkursu obejmie projekty badawcze – realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z co najmniej trzech państw członkowskich należących do konsorcjum HERA JRP – dotyczące tematyki szeroko pojętych spotkań kultur i spotkań międzykulturowych. Projekty mogą czerpać z nauk takich, jak: historia, literatura, studia kulturowe, historia sztuki, filologia i językoznawstwo, antropologia, filozofia czy psychologia.

Kraje członkowskie konsorcjum HERA.
Do konkursu mogą przystępować naukowcy oraz zespoły badawcze z Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Niemiec, Islandii, Irlandii, Litwy, Luxemburga, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.

Skrócony opis założeń projektu HERA, przygotowany w języku polskim przez Narodowe Centrum Nauki, znajduje się na stronie: www.ncn.gov.pl/hera
Szczegółowy opis warunków konkursu został opublikowany na stronie: http://www.heranet.info/
Kontakt: Narodowe Centrum Nauki, tel. 12-341-90-28.
dr hab. Wojciech Sowa – członek Rady programu HERA JRP, wojciech.sowa@ncn.gov.pl
Anna Plater-Zyberk – członek Zespołu Zarządzającego programu HERA JRP, anna.plater@ncn.gov.pl