Nowoczesny Uniwersytet – program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego

28 paź, 2013; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Projekt Nowoczesny Uniwersytet – 5.konkurs na stypendia na staże zagraniczne dla młodych doktorow

1 paź, 2013; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Trzecia edycja konkursów na projekty badawcze w ramach NPRH!!!

5 cze, 2013; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

TEOREMA Essay Prize for Young Scholars

27 maj, 2013; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Konkurs EDUinspiracje 2013

25 maj, 2013; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską

23 maj, 2013; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

POLISH-SCOTTISH PHILOSOPHY WORKSHOP 2013

23 kwi, 2013; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

POLISH-SCOTTISH PHILOSOPHY CONFERENCE 2013

9 kwi, 2013; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Konkurs Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi na pracę filozoficzną z zakresu metafizyki

15 mar, 2013; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Ciąg dalszy…

Ogłoszenie na stanowisko adiunkta

19 gru, 2012; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

INSTYTUCJA: Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia
DATA OGŁOSZENIA: 17 grudnia 2012 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 stycznia 2013 roku (data zakończenia)
LINK DO STRONY: http://www.uw.edu.pl/praca/nauk.html
SŁOWA KLUCZOWE: semiotyka logiczna, filozofia języka
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Poza badaniami w zakresie semiotyki logicznej i dydaktyką związaną z tą specjalizacją – zwycięzcy konkursu zostanie powierzona administracja anglojęzycznymi studiami filozoficznymi.

Kandydaci powinni posiadać:
(1)   stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii;
(2)   zainteresowania i dorobek naukowy (publikacje) odpowiadające aktualnemu profilowi badawczemu Zakładu Semiotyki Logicznej;
(3)   doświadczenie administracyjne;
(4)   biegłą – bierną i czynną – znajomość co najmniej jednego języka obcego (w tym koniecznie języka angielskiego);
(5)   doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia ćwiczeń z semiotyki logicznej i zajęć o tematyce pokrewnej.

Kandydat powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 114 ust. 5 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. z późn. zm. /Dz. U. nr 164 poz.1365/.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać (w 2 egz.):

  1. podanie skierowane do  Prorektora UW, prof. dra hab. Tadeusza Tomaszewskiego
  2. życiorys naukowy
  3. spis publikacji
  4. ankietę personalną ze zdjęciem
  5. dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych (w tym: 1 opinia spoza UW)
  6. dyplom doktora
  7. świadectwo pracy

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać do dnia 15 stycznia 2013 roku pod adresem:

Biuro Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW
ul. Nowy Świat 69
00-927 Warszawa
(pokój nr 170, III piętro)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2013 roku.
Uwaga! Uczelnia nie zapewnia pracownikom mieszkania.

Ogłoszenie na stanowisko adiunkta do pobrania

Konkurs na projekt plakatu reklamowego Instytutu Filozofii UW

5 gru, 2012; Aktualności Konkursy Ogłoszenia

OGŁASZAMY
KONKURS
NA
PROJEKT PLAKATU REKLAMOWEGO
INSTYTUTU FILOZOFII UW

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?Student dowolnego kierunku na dowolnej uczelni.

KTO WYŁONI ZWYCIĘZCĘ? – Spośród nadesłanych zgłoszeń jury pod przewodnictwem dyrektora Instytutu Filozofii UW wybierze zwycięski projekt[1].

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 10 stycznia 2013 roku.

DOKĄD WYSYŁAĆ ZGŁOSZENIA? – Na adres mailowy: filozofia.reklama@gmail.com

NAGRODY. Po pierwsze, na plakacie według zwycięskiego projektu zostanie umieszczone nazwisko autora. Po drugie, zwycięska będzie miał możliwość wyboru pomiędzy dwiema nagrodami:

(i)   zaliczenie praktyk studenckich; lub:
(ii)  karta prezentowa do sklepów sieci Empik o wartości 300 zł.

WYMOGI MERYTORYCZNE. Zaprojektowany plakat musi być pomysłowy, chwytliwy, wartościowy pod względem estetycznym oraz mniej lub bardziej związany z filozofią.

WYMOGI TECHNICZNE. Mile widziane są projekty przygotowane zgodnie z poniższymi wytycznymi, choć ich spełnienie nie jest konieczne.

●  plakat powinien być przystosowany do wydruku w dużych wymiarach (A2 i większe) (użyte zdjęcia powinny być w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)
●  spady z każdej strony równe 5mm
●  przestrzeń kolorów CMYK
●  fonty skrzywione
●  preferowane formaty: .pdf lub .tiff
●  w zgłoszeniu prosimy wysłać miniatury (do 2 MB)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. Planowane jest na 20 stycznia 2013 r.

DO KOGO ZWRÓCIĆ SIĘ W RAZIE WĄTPLIWOŚCI? – Do Pełnomocnika ds. Promocji, dr. Filipa Kawczyńskiego, na adres mailowy filozofia.reklama@gmail.com

Prosimy o przekazanie informacji o konkursie Waszym znajomym, którzy interesują się projektowaniem i grafiką !


[1] Zastrzegamy, że jeśli żaden z nadesłanych projektów nie spełni naszych oczekiwań, zwycięzca nie zostanie wyłoniony.

Ogłoszenie do pobrania: Konkurs na projekt plakatu Instytutu Filozofii UW

Konkurs Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego: “Debiuty Filozoficzne”

18 paź, 2012; Konkursy

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
ogłasza otwarcie konkursu

pn. “Debiuty Filozoficzne”.

Najlepsze prace pisemne z zakresu filozofii przygotowane przez studentów lub uczniów zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach Ruchu Filozoficznego.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w czasie trwania konkursu uczęszczają do szkół lub studiują na uczelniach wyższych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.
Zagadnienia konkursowe to:

1. Tradycje polskiej myśli filozoficznej i ich wpływ na współczesność;
2. Wielokulturowość – wyzwanie czy problem?;
3. Filozofowanie a współczesna kultura polska;
4. Pojęcie informacji wyłożone logicznie lub filozoficznie;
5. Sprawiedliwość społeczna – potrzeba czy zbytek?;
6. Logiki nieklasyczne jako narzędzia poznania filozoficznego;
7. Filozoficzne konsekwencje neodarwinizmu;
8. Podstawy współczesnej moralności – relatywizm a absolutyzm aksjologiczny.

Prace należy zgłaszać do dnia 31 stycznia 2013 roku do godziny 24:00.

Szczegóły znajdują się na stronie: http://ptfwarszawa.wordpress.com/2012/10/13/debiuty-filozoficzne/

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych

17 paź, 2012; Konkursy

Szanowni Państwo!
Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei – forum współpracy wokół projektu finansowanego z grantu MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, realizowanego przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ogłasza:

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych.

Regulamin konkursu zamieszczony został na stronie internetowej IFiS PAN www.ifispan.waw.pl.