Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017

26 sie, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Informacje o praktykach studenckich w ramach projektu ERASMUS+

5 sie, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Rozstrzygnięcie konkursu DSM 2016

9 cze, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Komisja Konkursowa ds. DSM rozstrzygnęła konkurs o finansowanie projektów badawczych ze środków dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań przez młodych naukowców.
Na konkurs wpłynęły 34 wnioski, z czego rozpatrywanych było 28 wniosków (2 wnioski zostały wycofane, 4 wnioski odrzucono z powodów formalnych).
Wnioski zostały ocenione w skali 1-30 punktów w trzech obszarach: wartość naukowa projektu, dorobek wnioskodawcy, zasadność kosztorysu.
Lista projektów DSM 2016 wraz z przyznaną punktacją i kwotą finansowania
Decyzje o przyznaniu finansowania zostaną dostarczone kierownikom projektów w najbliższym czasie.

Konkurs na udział w grancie NPRH „Kulturowe studia krajobrazowe” – doktorant stypendysta (dwa miejsca)

31 maj, 2016; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Ważne komunikaty BWZ UW (Erasmus)

17 maj, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Rekrutacja na Program MOST w roku akademickim 2016/2017

16 kwi, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Składanie wniosków o przyznanie stypendium Rządu Francuskiego na pobyt badawczy (BGF) do 16 maja 2016!

15 kwi, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Granty i stypendia 2016 – terminy składania wniosków

10 kwi, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2017

22 mar, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS (WFiS UW)

9 mar, 2016; Aktualności Konkursy Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

Nabór wniosków o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus (2016/2017) – składanie dokumentów do 01.03.2016!

16 lut, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Nabór wniosków o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus
(wyjazd w roku akademickim 2016/2017)

Oferta skierowana jest do wszystkich studentów Instytutu Filozofii
(w tym także studentów MISH, Kognitywistyki, Bioetyki oraz PBCV)
z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich*:

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:

 1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca lub miejsc wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Instytutu Filozofii i Uniwersytetu, osiągnięcia naukowe, wcześniejszy udział w programie Erasmus  itp.) – patrz kryteria oceny. Jeśli kandydat rozważa kilka możliwych miejsc wyjazdu, proszony jest o wskazanie ich wszystkich wraz z określeniem swoich preferencji.
 2. Życiorys.
 3. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych w Instytucie Filozofii lub w trakcie studiów wraz z wyliczeniem średniej ocen.
 4. Opinia pracownika naukowego IF (w wypadku doktorantów: promotora).
 5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp., kandydat ma obowiązek sprawdzić, jaki poziom języka obcego jest oczekiwany przez uczelnię przyjmującą).
 6. Formularz danych od pobrania tutaj: formularz danych; Formularz należy przesłać e-mailem na adres: anna.szpilowska@uw.edu.pl

Wymagane dokumenty należy złożyć do 1 marca 2016 roku (osobiście u Pani Anny Szpilowskiej (Sekretariat ds. Pracowniczych, pok. 105) lub komplet włożyć do skrzynki p. Anny Szpilowskiej).
Wnioski zostaną rozpatrzone  do 8 marca 2016  roku przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW.

Kryteria wyboru kandydatów**:

 • średnia otrzymana z przedmiotów kursowych na kierunku filozofia;
 • osiągnięcia naukowe kandydata;
 • ocena znajomości języka obcego na podstawie przedstawionych dokumentów i informacji;
 • rok studiów (preferencja dla studentów lat wyższych);
 • ocena zbieżności wyboru miejsca z dotychczasowymi zainteresowaniami studenta (na podstawie informacji zawartych w podaniu, życiorysie i opinii);
 • ocena działalności na rzecz Instytutu i Uniwersytetu.

Studenci studiów niestacjonarnych:
Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na prawach równych ze studentami studiów stacjonarnych. W wypadku otrzymania stypendium Erasmus mogą zwrócić się z prośbą o zwolnienie z opłaty na czas wyjazdu na stypendium do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

Procedura odwoławcza:
Od decyzji komisji przysługuje odwołanie. Odwołania należy składać do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

* – w wypadku studentów trzeciego roku studiów licencjackich wyjazd może być realizowany jedynie w semestrze letnim I roku studiów II stopnia;
** – komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Nabór studenci
Nabór doktoranci
Nabór PBC&V
Ogolne zasady kwalifikacji
Oferta studenci
Oferta doktoranci
Oferta PBC&V
formularz danych

Prezentacje:

II edycja konkursu o nagrodę Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

2 lut, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…

IV edycja Konkursu o Nagrodę im. Barbary Skargi

25 sty, 2016; Aktualności Ogłoszenia Stypendia

Ciąg dalszy…