IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  dr - adiunkt
  ADRIAN KUŹNIAR

  SPECJALIZACJA:

  METAETYKA

e-mail: adrian_kuzniar@uw.edu.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Filozofii Nauki

Zakres kompetencji:
metaetyka, etyka normatywna, ontologia, filozofia nauki

Prowadzone w ostatnich latach zajęcia:

 • Ontologia (ćwiczenia - IF UW)
 • Wartości, normy i cele poznawcze w nauce (razem z prof. W. Strawińskim - seminarium - IF UW)
 • Etyka (ćwiczenia - IPS UW)
 • Historia filozofii (ćwiczenia - IPSiR UW)

Tytuł pracy magisterskiej:
Znaczenie ewolucjonizmu dla problematyki etycznej (2002)

Tytuł pracy doktorskiej:
Racjonalność akceptacji ekspresywizmu metaetycznego (2007)

Wybrane artykuły:

 • Miedzy przymusem a tolerancją, "Przegląd Filozoficzny", r. 15, nr 4/2006, s. 269-278.
 • Ku pocieszeniu liberała, Wokół Debat Tischerowskich - www.erazm.uw.edu.pl, 2006.
 • Richarda Hare'a zasady uniwersalizowalności i superweniencji, "Edukacja Filozoficzna", nr 42/2006, s. 167-184.
 • [Razem z Janem Piotrowskim] O strukturalnej autonomii teorii naukowych i systemów wartości. Polemika z Profesor Anną Jedynak, "Filozofia Nauki", nr 52/2006, s. 59-70.
 • Luki racjonalności a odróżnienie kontekstu akceptacji od kontekstu badania, "Edukacja Filozoficzna", nr 39/2005, s. 139-154.
 • System naturalnej normatywności Philippy Foot, "Etyka", nr 36/2003, s. 87-104.
 • Kilka uwag na temat wychowania, [w:] O wychowaniu, R. Zych (red.) [przyjęty do druku].
 • Methodology of Metaethical Investigations (w recenzji)
 • Naturalizm metaetyczny a wyjaśnienia procesów społeczno-politycznych, czyli o rzekomych narodzinach świata wartości z ducha metodologii nauk empirycznych (w recenzji)
 • In Defence of Internalism in the Language of Morals: Theoretical Aspect (w przygotowaniu)
 • Freedom, Moral Responsibility and Compatibilism (w przygotowaniu)
 • Kognitywizm w perspektywie internalizmu w wersji de dicto (w przygotowaniu)
 • Ewolucjonistyczny ekspresywizm metaetyczny (w przygotowaniu)