IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  doktor (adiunkt)
  TOMASZ MAZUR

  SPECJALIZACJA:
  Aksjologia, Historia Filozofii Polskiej.
e-mail: tomasz.mazur@uw.edu.pl,
tel.: 0 505 085 273

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Historii Filozofii Polskiej

Zakres kompetencji:

 • Historia filozofii polskiej,
 • psychologia humanistyczna,
 • filozofia polityki,
 • propedeutyka filozofii,
 • hermeneutyka,
 • aksjologia,
 • stoicyzm,
 • Sokrates,
 • Platon,
 • F. Nietzsche.

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Historia filozofii,
 • Psychologia,
 • Historia Filozofii Polskiej,
 • Filozofia Polityki.

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

 • Zasady nauczania filozofii,
 • Problemy aksjologii: struktura rzeczywistości wartości

Stypendia:

 • 2.2006 - 6.2006 – Indiana University Bloomington Scholarschip.

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:

Książki:

 1. Zbawienie przez filozofię. Interpretacja twórczości Henryka Elzenberga, Wydawnictwo WFiS UW, Warszawa 2004.
 2. Człowiek i rzeczywistość wartości, (W przygotowaniu do druku).

Artykuły:

 1. Nota o książce: Leszek Kusak "Fryderyk Nietzsche. W poszukiwaniu straconego ideału", "Sztuka i Filozofia" 13(1997), s. 217-221.
 2. Stoicyzm Henryka Elzenberga, "Hexis" 1/10(1997), s. 21-28.
 3. Nowy ideał człowieka w psychoterapii? – recenzja z książki "Psychoterapia i kultura" pod red. Zofii Rosińskiej i Elżbiety Olender Dmowskiej, "Albo-albo" 3-4(1997), s. 147-149.
 4. Rozumienie czy interpretacja filozofii Nietzschego?, "Przegląd Filozoficzny" Nowa Seria 4/28(1998), s. 107-119.
 5. Z Heglem o sensie dziejów oraz stosunku do religii rozmawia Tomasz Mazur, [w:] Robert Piłat, Grzegorz Pyszczek (red.) Labirynt filozoficzny, dialogi wymyślone, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001, s. 77-87.
 6. Elzenberg jako nauczyciel, "Edukacja Filozoficzna" 34(2002), s. 43-56.
 7. Między salonem a katedrą. Rzecz o pamięci u Prousta, "Przegląd Filozoficzny" Nowa Seria 1/49(2004), s. 147-164.
 8. Methodical Forgetting as the Way of Getting to the Truth in Stoic Teaching and Proust's Writings, [w:] Maria Holmgren Troy, Elisabeth Wennö (red.), Memory, Haunting Discourse, Karlstad University Press, Karlstad 2005, s. 59-69.
 9. Nauczanie filozofii a rzeczywistość duchowa studentów, "Edukacja filozoficzna" 41(2006), s. 103-118.

Tłumaczenia:

 1. Anthony Easthope, Lacanowska interpretacja Kartezjusza, "Przegląd Filozoficzny" Nowa seria 3/35(2000), s. 125-136.
 2. Joanna Hodge, Mała historia ciała. Przyczynek do projektu badawczego: czas i ciało, "Przegląd Filozoficzny" Nowa seria 3/35(2000), s. 167-184.
 3. John Sundholm, Przestarzała historia. Pamięć i tożsamość narodowa w filmie "Juha" Aki Kaurismäkiego, "Kwartalnik filmowy" 39-40/99-100(2002), s. 164-172.
 4. Julia Creet, Na poboczu: świadectwo i gest, "Przegląd Filozoficzny" Nowa seria, ukaże się w roku akademickim 2006/2007.

Konferencje:

 • Memory, Haunting, Discourse – Discourse, Haunting, Memory, Karlstad University (Sweden), 17-20 czerwiec 2004. Na konferencji odczyt: Methodical forgetting as the way of getting to the truth – in stoic teaching and Proust’s writings.
 • A workshop of the Memory Culture Group: "Memory and Migration", York University (Kanada), 14-16 września 2006. Na konferencji odczyt: Value of Memory - Memory of Value: A Mnemonic Interpretation of Socrates' Ethical Intellectualism.