Strona Główna > Samorząd > Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów

Rada

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów Instytutu Filozofii UW w roku akademickim 2016/2017: MARTA ZARĘBA – Przewodnicząca – zareba.ma@gmail.com MONIKA WOŹNIAK ELIASZ ROBAKIEWICZ MICHAŁ TOMASZ GODZISZEWSKI KAROLINA ZAKRZEWSKA NATALI... >>

Przedstawiciele doktorantów

Przedstawiciele doktorantów w Radzie Wydziału Filozofii i Socjologii: 1. MARTA ZARĘBA Przedstawiciele doktorantów w Radzie Instytutu Filozofii: 1. MARTA ZARĘBA 2. JAKUB NIKODEM... >>

Komisja Stypendialna

Skład Komisji Stypendialnej Doktorantów Instytutu Filozofii UW od 07.02. do 31.12.2017 1. dr Rafał Wonicki – przewodniczący 2. mgr Daria Chibner – doktorantka IF UW, 3. mgr Patryk Danielewicz – doktorant IF UW, 4. mgr Olga Goraj – doktorantka I... >>