Strona Główna > Samorząd > Samorząd Doktorantów > Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna

Skład Komisji Stypendialnej Doktorantów Instytutu Filozofii UW od 07.02. do 31.12.2017

1. dr Rafał Wonicki – przewodniczący (w dniach 03.07. – 08.08.2017 urlop wypoczynkowy)
2. mgr Daria Chibner – doktorantka IF UW,
3. mgr Patryk Danielewicz – doktorant IF UW,
4. mgr Olga Goraj – doktorantka IF UW,
4. mgr Martyna Mieszkowska – doktorantka IF UW,
5. mgr Edyta Bieńkowska – pracownik administracji.

Skrzynka kontaktowa Komisji Stypendialnej znajduje się na I piętrze.

Dyżur Komisji Stypendialnej dla Doktorantów: środa, w godz. 16:45-18:15, sala 42 Nowy Świat 69 (4 piętro).

UWAGA! Od 2 października 2017 roku wnioski o stypendium z funduszu pomocy materialnej wypełniane i rejestrowane są w USOSweb. Następnie wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać i z wymaganymi załącznikami dostarczyć w formie papierowej (osobiście u członków Komisji Stypendialnej dla doktorantów, w sekretariacie ds. doktoranckich oraz do skrytki korespondencyjnej Komisji Stypendialnej).

Informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów socjalnych, stypendiów dla najlepszych doktorantów, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg znajdują się na stronie internetowej Biura ds. studiów doktoranckich i kształcenia podyplomowego:
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/pl/doktoranckie/stypednia_z_fpm/stypendia_z_funduszu_pomocy_materialnej

Jak działa Komisja Stypendialna – prezentacja

Treść regulaminu
Postanowienie w sprawie kwot FPM 2017-2018

Wzory podań w doc 2016: http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/pl/doktoranckie/stypednia_z_fpm/stypendia_z_funduszu_pomocy_materialnej

Kryteria tworzenia rankingu osób ubiegających się o stypendium Rektora UW dla najlepszych doktorantów w Instytucie Filozofii UW:

Kryteria stypendium Rektora UW 2015-2016

Kryteria Stypendium Rektora UW 2013-2014