Strona Główna > Samorząd > Samorząd Studentów > Komisja Stypendialna dla Studentów

Komisja Stypendialna dla Studentów

Skład Komisji Stypendialnej:

  1. Przewodniczący – Natalia Koncewicz
  2. Wiceprzewodnicząca – Beata Skuczyńska
  3. Członek – Aleksander Krzyżanek
  4. Pracownik administracji – Grażyna Płoszyńska

Dyżury Komisji Stypendialnej:

Dyżury komisji stypendialnej będą odbywały się w pokoju 311, III piętro, IF, w następujących dniach:

Adres e-mail do korespondencji: ks.ifuw@gmail.com

Ogólne informacje o pomocy materialnej dla studentów:

Szczegółowych informacji o świadczeniach najlepiej szukać w tzw. RPM (Regulaminie Pomocy Materialnej), jego jednolity tekst wraz z załącznikami można znaleźć w obwieszczeniu nr 6 Rektora UW z 13 września 2013 roku. Obwieszczenie zamieszczono na stronie Sekcji Socjalnej BSS.

Ogłoszenia Komisji Stypendialnej

Informacja o stypendium Rektora UW w roku akademickim 2014/2015 Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2014/2015. Kryteria brane pod uwagę przy przydzielaniu st... >>

Akty prawne

1) Obwieszczenie nr 6 Rektora UW w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2) Postanowienie nr 8 Rektora UW w sprawie wysokości dochodu na... >>