[ Strona główna ]

[ Władze ]

[ Historia / Kalendarium ]

[ Spotkania ]

[ Publikacje ]

[ Przedsięwzięcia ]

[ Dokumenty ]

[ Interesujące strony ]

 

 

 

 

Jeśli chcesz regularnie co miesiąc dostawać informacje o zmianach na stronie oraz być informowany o kolejnych spotkaniach wpisz swój adres e-mail w okienko poniżej:

 

APEL SKFM (UW)

Zapraszamy również na stronę Samokształceniowego Koła Filozofii Marksistowskiej

Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej jest niezależną od jakiejkolwiek partii czy grupy politycznej uczelnianą organizacją studencką, działającą przy Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W pracach Koła, poza studentami filozofii, uczestniczą także studenci innych szeroko pojętych kierunków humanistycznych, jak socjologia, historia, nauki polityczne, lingwistyka stosowana, polonistyka, ekonomia czy MISH. SKFM jest otwarte również na ludzi spoza murów Uniwersytetu oraz na młodzież uczącą się z warszawskich szkół średnich.

Na cyklicznych spotkaniach koła naukowego czytamy teksty uchodzące za klasykę literatury marksistowskiej oraz dyskutujemy nad ich aktualnością i społecznym przekazem. Prowadzimy także badania nad współczesnymi (istniejącymi i rozwijającymi się już po upadku tzw. państw demokracji ludowych) kierunkami teorii marksistowskiej, występującymi w naukach humanistycznych. W naszych pracach wychodzimy z założenia o dużej sile wyjaśniającej marksizmu, toteż poznaną metodę badania i analiz staramy się stosować do różnych fenomenów życia społecznego.

Wyrażamy wolę współpracy z innymi kołami naukowymi działającymi na uniwersytetach w całym kraju, a także wolę pomocy wszystkim studentom, którzy chcieliby zorganizować na swojej uczelni koło naukowe poświęcone marksizmowi.

 

Kontakt:

Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski)
Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa
tel.: 0 600 030 495
e-mail: skfm-uw@chello.pl

 

Ostatnia aktualizacja strony: 20.01.2008 r.