Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie

Studia Doktoranckie

Siatki zajęć

Rok akademicki 2014/2015 Seminaria 2014-2015 Wykłady monograficzne 2014-2015 Rok akademicki 2015/2016 Seminaria 2015-2016 Wykłady monograficzne 2015-2016 Rok akademicki 2016/2017 Lista seminariów i wykładów monograficznych na studiach doktoranck... >>

Ramowy Program Studiów Doktoranckich

Program dla doktorantów, którzy rozpoczynają studia 1 październikach 2016 roku i w następnych latach Ramowy program studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii UW od 01-10-2016 Program dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia 1 październikach 2014... >>

Rekrutacja

2016/2017 Rekrutacja w Instytucie Filozofii UW – studia doktoranckie 2016-2017 Komisja rekrutacyjna na rok akademicki 2016-2017 Ogłoszenie o konkursie w IF UW Rejestracja w systemie IRK: https://doktoranci.irk.uw.edu.pl/ Konkurs Instytut Filo... >>

Regulamin Studiów Doktoranckich

Regulamin Studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim do 30 września 2012 roku Pobierz w pliku PDF Postanowienia ogólne § 1 Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów doktorancki... >>

Zasady przyznawania stypendium

Uwaga! UCHWAŁA nr 32-2015 Rady WFiS UW z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Instytucie Filozofii UW UCHWAŁA nr 33-2015 Rady WFiS UW z dnia 12 maja 2015 rokuw sprawie... >>

Przykładowe tematy interdyscyplinarnych prac doktorskich

Dla psychologów: Przyczynowość mentalna w perspektywie nieredukcyjnego fizykalizmu Model redukcji funkcjonalnej na gruncie filozofii umysłu Neuronalne determinanty tożsamości osobowej w czasie Współczesne koncepcje intencjonalności Psychologiczne i... >>

FAQ

Studia Doktoranckie w IF UW Często Zadawane Pytania Pytanie: Jak złożyć wniosek lub podanie do kierownika Studiów Doktoranckich? Odpowiedź: Wnioski i podania do kierownika SD należy składać przez USOS: W USOS napisać wniosek lub podanie. Wydrukować... >>

Przewód doktorski

1. Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich Załącznik nr 1, część B (ze zmianami uchwalonymi na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Filozofii UW w dniu 4 marca 2014 roku) B. Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w prz... >>

Tutoring

ZARZĄDZENIE NR 4 DYREKTORA INSTYTUTU FILOZOFII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DNIA 16 MAJA 2016 W SPRAWIE ZASAD SPRAWOWANIA OPIEKI NAUKOWEJ PRZEZ DOKTORANTÓW NAD STUDENTAMI Załączniki do zarządzenia Oświadczenie o opiece naukowej Protokół rozliczenia o... >>

Wykładowcy

Kwalifikacje wykładowców prowadzących seminaria i wykłady monograficzne udostępnione doktorantom w IF UW Dr hab. Tomasz Bigaj, prof. UW Problematyka prowadzonych badań i zainteresowania naukowe: filozofia i ontologia fizyki, w szczególności mechaniki... >>

Osiągnięcia naukowe doktorantów

Wykaz publikacji doktorantów w latach 2010-2013 Książki/monografie (1)   Olga Kłosiewicz, Zwierzęta Zaratustry. Symbolika świata zwierzęcego w pismach Friedricha Nietzschego, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011,... >>

Materiały do pobrania

1. Kwestionariusz osobowy 2. Oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym 3. Oświadczenie – pouczenie 4. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (na rok akademicki 2015/2016) 5. Oświadczenie o dostarczeniu dyplomu 6. Podanie o stypendium dokto... >>

Program MOST

Rekrutacja na program MOST 2016/2017 – semestr letni Pismo Pani Prorektor ds studentów i jakości kształcenia prof. Jolanty Choińskiej-Mika – rekrutacja na Program MOST Program MOST broszura Rekrutacja na program MOST 2015/2016 OFERTA MIE... >>