Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie > Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

1. Kwestionariusz osobowy

2. Oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym

3. Oświadczenie – pouczenie

4. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (na rok akademicki 2015/2016)

5. Oświadczenie o dostarczeniu dyplomu

6. Podanie o stypendium doktoranckie dla I roku

7. Podanie o stypendium doktoranckie dla starszych lat

8. Podanie o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

9. Karta zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta

10. Ocena pracy rocznej

11. Protokół z hospitacji

12. Wniosek promocyjny

13. Protokół rozliczenia tutoringu

14. Podanie o otwarcie przewodu doktorskiego