Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Podyplomowe > Archiwum > Koszt Podyplomowych Studiów Filozoficznych

Koszt Podyplomowych Studiów Filozoficznych

Całkowity koszt Podyplomowych Studiów Filozoficznych wynosi 4600 zł.

Opłaty za poszczególne okresy studiów rozkładają się następująco:

Dodatkowo, po zakończeniu Studiów Podyplomowych, należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł za wydanie świadectwa ukończenia.

Wpłaty za studia można dokonywać w kasie Wydziału Filozofii i Socjologii UW:

ul. Nowy Świat 69, III piętro, pok. Nr 160

lub wpłacać na konto:

Wydział Filozofii i Socjologii UW
Bank Millenium
86 1160 2202 0000 0000 6084 9393

Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (Dokument PDF)