Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Podyplomowe > Podyplomowe Studia Bioetyczne

Podyplomowe Studia Bioetyczne

Informacje ogólne

1. NAZWA STUDIÓW: BIOETYKA, STUDIA PODYPLOMOWE BIOETHICS, POSTGRADUATE STUDIES 2. KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Anna Wójtowicz amwojtow@uw.edu.pl 3. PRZYPORZĄDKOWANIE DO OBSZARU KSZTAŁCENIA: podstawowy: filozofia (obszar na... >>

Rekrutacja

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA: O przyjęcie na Podyplomowe Studia Filozoficzne mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają: tytuł magistra licencjat stopień inżyniera Od kandydatów wymagana jest rejestracja w systemie IRK... >>

Koszt studiów

Koszt każdego semestru studiów: 2 000 zł. Łączny koszt studiów: 4000 zł Wpłaty za studia należy dokonywać na konto: Wydział Filozofii i Socjologii UW Bank Millenium 86 1160 2202 0000 0000 6084 9393... >>

Ramowy program studiów

Ramowy program studiów... >>

Opis poszczególnych zajęć wraz z efektami kształcenia

Opis przedmiotów... >>

Siatki zajęć

Rok akademicki 2016/2017 Rok akademicki 2015/2016 Studia podyplomowe Plan 2015-2016 I semestr BIOETYKA Studia podyplomowe Plan 2015-2016 II semestr BIOETYKA Rok akademicki 2014/2015 PODYPLOMOWE PLAN 2014-2015 BIOETYCZNE BIOETYKA PLAN drugi semestr 2... >>

Efekty kształcenia

A. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy Po ukończeniu podyplomowych studiów „Bioetyka” absolwent: zna i rozumie podstawowe problemy filozoficzne, antropologiczne i etyczne, posiada pogłębioną wiedze na temat celów, modeli i form konsultacji et... >>

Materiały do pobrania

Kwestionariusz osobowy Podanie o przyjecie na Podyplomowe Studia Filozoficzne 2016 Zobowiazanie do ponoszenia kosztow odplatnosci za studia 2016... >>