Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Podyplomowe > Podyplomowe Studia Filozoficzne

Podyplomowe Studia Filozoficzne

Informacje ogólne

1. NAZWA STUDIÓW: FILOZOFIA, STUDIA PODYPLOMOWE PHILOSOPHY, POSTGRADUATE STUDIES 2. KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Anna Wójtowicz amwojtow@uw.edu.pl 3. PRZYPORZĄDKOWANIE DO OBSZARU KSZTAŁCENIA: podstawowy: filozofia (obszar nauk humanistycz... >>

Rekrutacja

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA: O przyjęcie na Podyplomowe Studia Filozoficzne mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają: tytuł magistra licencjat stopień inżyniera Od kandydatów wymagana jest rejestracja w systemie IRK... >>

Koszt studiów

Koszt każdego semestru studiów: 2 000 zł. Łączny koszt studiów: 4000 zł Wpłaty za studia należy dokonywać na konto: Wydział Filozofii i Socjologii UW Bank Millenium 86 1160 2202 0000 0000 6084 9393... >>

Ramowy program studiów

Ramowy program studiów... >>

Opis poszczególnych zajęć wraz z efektami kształcenia

Opis przedmiotów... >>

Siatki zajęć

Rok akademicki 2016/2017 PODYPLOMOWE PLAN 2016-2017 I semestr FILOZOFIA PODYPLOMOWE PLAN 2016-2017 II semestr FILOZOFIA Rok akademicki 2015/2016 Studia podyplomowe Plan 2015-2016 I semestr FILOZOFIA Studia podyplomowe Plan 2015-2016 II semestr FILOZ... >>

Efekty kształcenia

A. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Filozoficznych absolwent: zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury, ma wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfic... >>

Materiały do pobrania

Kwestionariusz osobowy Podanie o przyjecie na Podyplomowe Studia Filozoficzne 2016 Zobowiazanie do ponoszenia kosztow odplatnosci za studia 2016... >>