Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Podyplomowe > Podyplomowe Studia Filozoficzne > Rekrutacja

Rekrutacja

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA:

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Filozoficzne mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają:

Od kandydatów wymagana jest rejestracja w systemie IRK:
https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/catalogue/units/35010000/

Wymagane dokumenty (część z nich generuje się automatycznie z IRK):

 1. podanie o przyjęcie na studia
 2. kwestionariusz osobowy
 3. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
 4. kserokopia dowodu osobistego
 5. odpis/poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 6. jedno zdjęcie


Termin składania dokumentów: komplet dokumentów można dostarczać od 01.07.2017 do 20.09.2017 (po wcześniejszym zapisaniu się na studia w systemie IRK)

  O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów do sekretariatu IF UW.

  PRZEWIDYWANA LICZBA SŁUCHACZY LUB LIMIT PRZYJĘĆ:
  Zakładana minimalna ilość osób przyjętych na studia: 15 osób; limit przyjęć na studia: 30 osób.