Strona Główna > Studia I i II stopnia > ERASMUS > Ważne ogłoszenia

Ważne ogłoszenia

Erasmus Plus: składanie wniosków – wyjazdy nauczycieli akademickich (STA) do 22.10.2017!

Szanowni Państwo,
Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus Plus. W związku z tym chciałem zaprosić Państwa do składnia wniosków.
Wyjazdy takie umożliwiają odwiedzenie uczelni partnerskiej z krótkim cyklem wykładów. Obecnie umowa obejmuje 22 ośrodki w całej Europie.

Poniżej mogą Państwo znaleźć:
1) Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich ogłoszone przez BWZ,
2) Taryfikator,
3) Listę uczelni partnerskich (na te uczelnie można wyjeżdżać w ramach umów dwustronnych).
4) Szablon tzw. Staff Mobility Agreement

Procedura zgłaszania chęci wyjazdu wygląda w sposób następujący:
1) Kontaktują się Państwo z uczelnią partnerską, na którą chcieliby Państwo pojechać i w porozumieniu z nią wypełniają Państwo Staff Mobility Agreement,
2) Skan, kopię lub oryginał Staff Mobility Agreement podpisanego i podstemplowanego przez uczelnię partnerską przekazują Państwo do mnie (pocztą elektroniczną na adres: taci@uw.edu.pl lub poprzez wrzucenie do skrzynki korespondencyjnej w instytucie) do dnia 22 października 2017 roku.

W razie jakichkolwiek pytań (np. dotyczących kontaktu z konkretną uczelnią partnerską, służę tu pomocą) proszę o kontakt pocztą elektroniczną.
z poważaniem,
Tadeusz Ciecierski
(K
oordynator ds. programu Erasmus w IF UW)

Procedura i kryteria kwalifikacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć STA
Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching 2017
Taryfikator 2017-2018
Lista umow

CEPUS – składanie wniosków w IF UW w terminie do 01.10.2017!

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zostały nam przyznane miesiące na wyjazdy w ramach programu CEEPUS (sieć “Philosophy and th Interdisciplinary”). Liczba miesięcy jest mniejsza od tej, o którą aplikowaliśmy, ale dobra wiadomość jest taka, że sieć zyskała (po rocznej przerwie) status aktywnej. Poniżej zamieszczamy informację o przyznanych nam miesiącach mobilnościowych.
W związku z pewnymi niejasnościami dotyczącymi procedury aplikacyjnej w nadchodzącym roku akademickim wyjazdy są możliwe wyłącznie w semestrze letnim rok akademickiego 2017/2018. Ponieważ aplikacje należy składać do dnia 30 listopada 2017 roku, uprzejmie proszę, aby Państwo przesłali zgłoszenia do dnia 1 października 2017 na adres: taci@uw.edu.pl.
Zgłoszenia dotyczą dwóch typów wyjazdów:
[a] wyjazdy studenckie, [b] wyjazdy nauczycieli akademickich.

[a] wyjazdy studenckie
Uprzejmie proszę o informację na temat wyboru ośrodka oraz na temat tego, czy zgłaszali wcześniej Państwo zainteresowanie wyjazdem w ramach CEEPUS (w odpowiedzi na zapytania rozsyłane w listopadzie/grudniu 2016).

Do wniosku należy dołączyć:
- potwierdzoną informację o średniej uzyskanej w czasie studiów,
- informację o znajomości języka,
- opinię pracownika naukowego IF UW,
- list motywacyjny,
- życiorys.

Miesiące przyznane na wyjazdy studenckie:
Uniwersytet w Zagrzebiu, Filozofia: 2 miesiące/1 osoba
Uniwersytet w Splicie: 2 miesiące/1 osoba

[b] wyjazdy nauczycieli akademickich
Uprzejmie proszę o informację na temat wyboru ośrodka oraz na temat tego, czy zgłaszali wcześniej Państwo zainteresowanie wyjazdem w ramach CEEPUS (w odpowiedzi na zapytania rozsyłane w listopadzie/grudniu 2016).
Miesiące przyznane na wyjazdy nauczycieli akademickich:
Uniwersytet w Grazu, Filozofia: 2 miesiące/2 osoby (po 1 miesiąc na osobę)
Uniwersytet w Zagrzebiu, Filozofia: 2 tygodnie/1 osoba
Uniwersytet w Splicie: 2 tygodnie/2 osoby (po tydzień na osobę)
z poważaniem,
Tadeusz Ciecierski

Uwaga! Dokumenty niezbędne do realizacji praktyk absolwenckich w roku akademickim 2017/2018

2016 SMPA krok po kroku 2017-2018 absolwenci
2016 SMPA zasady kwalifikacji 2017-2018
2017 Oswiadczenie
Confirmation of Arrival 2017-2018
Europass Mobility
Formularz rezygnacja 2017-praktyki
GfNA-II-C-Annex-IV-HE-Learning-agreement traineeships form final 12maja 2017-SMPA-1
Zgloszenie kandydatury studenta 2017-2018

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) w ramach programu Erasmus

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.filozofia.uw.edu.pl/2016/10/erasmus-wyjazdy-nauczycieli-akademickich-w-celu-prowadzenia-zajec-sta/

Komunikaty w sprawie praktyk studenckich w ramach projektu EWRASMUS+

Szczegółowe informacje na temat praktyk studenckich w ramach projektu ERASMUS+ znajdują się w poniżej zamieszczonych komunikatach:

 1. 2015SMP_KOMUNIKAT 15_16_SMP_2015_2016
 2. 2016SMPA_KOMUNIKAT 16_16_SMPA_2016_2017

Nabór wniosków o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus (wyjazd w roku akademickim 2016/2017)

Oferta skierowana jest do wszystkich studentów Instytutu Filozofii (w tym także studentów MISH, Kognitywistyki, Bioetyki oraz PBCV) z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich*:

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:

 1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca lub miejsc wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Instytutu Filozofii i Uniwersytetu, osiągnięcia naukowe, wcześniejszy udział w programie Erasmus  itp.) – patrz kryteria oceny. Jeśli kandydat rozważa kilka możliwych miejsc wyjazdu, proszony jest o wskazanie ich wszystkich wraz z określeniem swoich preferencji.
 2. Życiorys.
 3. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych w Instytucie Filozofii lub w trakcie studiów wraz z wyliczeniem średniej ocen.
 4. Opinia pracownika naukowego IF (w wypadku doktorantów: promotora).
 5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp., kandydat ma obowiązek sprawdzić, jaki poziom języka obcego jest oczekiwany przez uczelnię przyjmującą).
 6. Formularz danych od pobrania tutaj: formularz danych; Formularz należy przesłać e-mailem na adres: anna.szpilowska@uw.edu.pl

Wymagane dokumenty należy złożyć do 1 marca 2016 roku (osobiście u Pani Anny Szpilowskiej (Sekretariat ds. Pracowniczych, pok. 105) lub komplet włożyć do skrzynki p. Anny Szpilowskiej).
Wnioski zostaną rozpatrzone  do 8 marca 2016  roku przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW.

Kryteria wyboru kandydatów**:

Studenci studiów niestacjonarnych:
Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na prawach równych ze studentami studiów stacjonarnych. W wypadku otrzymania stypendium Erasmus mogą zwrócić się z prośbą o zwolnienie z opłaty na czas wyjazdu na stypendium do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

Procedura odwoławcza:
Od decyzji komisji przysługuje odwołanie. Odwołania należy składać do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

* – w wypadku studentów trzeciego roku studiów licencjackich wyjazd może być realizowany jedynie w semestrze letnim I roku studiów II stopnia;
** – komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Nabór studenci
Nabór doktoranci
Nabór PBC&V
Ogolne zasady kwalifikacji
Oferta studenci
Oferta doktoranci
Oferta PBC&V
formularz danych

Prezentacje:

PRZEDŁUŻENIE OKRESU STUDIÓW W UCZELNI ZAGRANICZNEJ dotyczy studentów zakwalifikowanych jedynie na semestr zimowy Komunikat 18-15-SMS-2015-2016

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego programu ERASMUS PLUS 2014/2015

Program Erasmus+ (Konto bankowe do przelewu funduszy Erasmus)

Program Erasmus+
Projekt Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA1)
Zagraniczne studia częściowe 2014/2015
Konto bankowe do przelewu funduszy Erasmus
(Komunikat BWZ nr 20/14/SMS/2014/2015)

Przypominamy, że należne fundusze będą przekazane przelewem z konta UW prowadzonego w euro, na koszt UW, na wskazane konto:

Bank, musi należeć do systemu SEPA. Lista banków polskich znajduje się tu: http://epc.cbnet.info/content/adherence_database (SEPA Credit Transfer, plik CSV).

Jeżeli wskażesz rachunek złotówkowy, musisz być jego właścicielem. Jeżeli otrzymujesz świadczenia z UW, dane o złotówkowym rachunku bankowym znajdują się w systemie USOS. Fundusze Erasmus mogą być przelewane na to właśnie konto.

Jeżeli wskażesz rachunek walutowy, dane tego konta należy wprowadzić w systemie USOSweb: Dla studentów > Moje studia > wymiana studencka > wyjazdy > konto bankowe.

Jeżeli będziesz korzystać z cudzego konta walutowego jako osoba upoważniona, koniecznie podaj imię i nazwisko właściciela konta.

UWAGA: Fundusze Erasmus dla osób, którym przysługuje tzw. dodatek socjalny wypłacane są z innych środków i innego programu tzn. z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jest to fundusz prowadzony w złotówkach, środki są przelewane w złotówkach wyłącznie na konta złotówkowe uczestników programu Erasmus. Uprawnionymi do dodatku socjalnego są studenci, którzy podczas wstępnej kwalifikacji na częściowe studnia zagraniczne (marzec 2014) otrzymywali stypendium socjalne.

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus+
Warszawa, 29.10.2014 roku.

Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus Plus.

W załącznikach mogą Państwo znaleźć:

 1. Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich ogłoszone przez BWZ.
 2. Taryfikator.
 3. Listę uczelni partnerskich (na te uczelnie można wyjeżdżać w ramach umów dwustronnych).
 4. Szablon tzw. Staff Mobility Agreement.

Procedura zgłaszania chęci wyjazdu wygląda w sposób następujący:

 1. Pracownik naukowy z uczelnią partnerską, na którą chcę wyjechać i w porozumieniu z nią wypełnia Staff Mobility Agreement.
 2. Skan, kopię lub oryginał Staff Mobility Agreement podpisanego i podstemplowanego przez uczelnię partnerską pracownik przekazuje pocztą elektroniczną na adres: tciecierski@obf.edu.pl lub wrzuca do skrzynki korespondencyjnej Tadeusza Ciecierskiego do dnia 12 grudnia 2014 roku.

Komunikaty BWZ UW dotyczące możliwości przedłużenia okresu studiów w uczelni zagranicznej w roku akademickim 2014/2015

Szanowni Państwo,
poniżej znajdą Państwo komunikaty BWZ UW dotyczące możliwości przedłużenia okresu studiów w uczelni zagranicznej w roku akademickim 2014/2015.

Ms.Ewa Rak
Erasmus Officer
International Relations Office
The University of Warsaw (PL WARSZAW01)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 560
fax: +48 22 55 24 011

Spotkanie informacyjne na temat nowego programu Erasmus dla studentów i doktorantów IF

Szanowni Państwo!
Spotkanie informacyjne na temat nowego programu Erasmus oraz możliwości udziału w nim studentów i doktorantów odbędzie się we wtorek – 16 grudnia 2014, o godzinach 18.00-19.30 w sali nr 108. Spotkanie będzie podzielone na 3 części:
→ GODZINY 18.00-18.40: doktoranci
GODZINY 18:45-19.30: studenci studiów polskojęzycznych  I i II stopnia
GODZINY: 19.35-20:15: studenci PBC&V

dr hab. Tadeusz Ciecierski
(Koordynator ds. programu Erasmus)