Strona Główna > Studia I i II stopnia > Opłaty za studia

Opłaty za studia

Opłaty za studia w roku akademickim 2015/2016

WYKAZ OPŁAT ZA STUDIA

Opłaty za studia w roku akademickim 2014/2015

ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2013 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015