Strona Główna > Studia I i II stopnia > Opłaty za studia

Opłaty za studia

Opłaty za studia – obowiązują osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2017/2018

http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/01/M.2017.97.Zarz_.32.pdf

Opłaty za studia – obowiązują osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2016/2017

http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/01/M.2016.90.Zarz_.25.pdf

Opłaty za studia – obowiązują osoby, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015/2016 i wcześniej

WYKAZ OPŁAT ZA STUDIA