Strona Główna > Studia I i II stopnia > Program MOST

Program MOST

Tutaj znajdziesz informacje o Programie MOST, w ramach którego studenci UW mogą odbywać zajęcia na innych uczelniach w kraju.
WięcejPROGRAM MOST – SYSTEM MOBILNOŚCI STUDENTÓW

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować część swoich zainteresowań naukowych poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie, przy czym studia te odbywają się według indywidualnie dobranego programu uzgodnionego z uczelnią macierzystą. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Oferta miejsc w uczelniach biorących udział w programie ogłaszana jest 15 kwietnia (z aktualizacją po wykorzystaniu miejsc w semestrze zimowym 30 października).
Zainteresowani studenci rejestrują się w IRK MOST oraz drukują wnioski o udział w programie w celu przedstawienia ich do zaopiniowania przez Wydział, na którym studiują. Kompletne i zaopiniowane zgłoszenia studenci składają do koordynatora MOST w UW.
Terminem składania zgłoszeń na wyjazdy całoroczne oraz w semestrze zimowym jest 18 maja, zaś na wyjazdy w semestrze letnim – 2 grudnia. Wyniki kwalifikacji ogłaszane są 30 czerwca (cały rok lub semestr zimowy) oraz 30 grudnia (semestr letni).

Szczegółowe informacje o Programie MOST znajdują się w Regulaminie Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST oraz na stronie Biura Spraw Studenckich w zakładce MOST

Pozostałe informacje można znaleźć na stronach internetowych Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (www.uka.amu.edu.pl) oraz Biura Spraw Studenckich (www.bss.uw.edu.pl), na których znajdują się wszystkie potrzebne formularze oraz regulamin wymiany. Pomocą zainteresowanym studentom służy także Komisja Mobilności Studentów przy Zarządzie Samorządu Studentów UW
(KomisjaMobilnosci@gmail.com).

Koordynatorem programu MOST w Instytucie Filozofii jest dr Tomasz Tiuryn (t.tiuryn@uw.edu.pl), dyżur: urlop naukowy.

Uwaga! Na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty uaktualnione zostały wzory dokumentów dla studentów Programu MOST „Porozumienie o programie zajęć”, „Aneks do porozumienia o programie zajęć” oraz „Karta okresowych osiągnięć studenta”.
Do pobrania: Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Rekrutacja na program MOST 2016/2017 – semestr letni

Pismo Pani Prorektor ds studentów i jakości kształcenia prof. Jolanty Choińskiej-Mika – rekrutacja na Program MOST
Program MOST broszura

Rekrutacja na program MOST 2015/2016

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior o rekrutacji na Program MOST w roku akademickim 2015-2016

Przewodnik dla jednostek dydaktycznych MOST 2015-2016

Program MOST pismo z UKA

Rekrutacja na program MOST 2014/2015