Strona Główna > Studia I i II stopnia > Studia I stopnia licencjackie (dzienne i wieczorowe) > Program studiów

Program studiów

Program studiów stacjonarnych I stopnia obowiązujący osoby zaczynające studia przed 1 października 2012

Do pobrania w pdf: Program studiów stacjonarnych I stopnia realizowany przed 1 października 2012

Program studiów I stopnia (licencjackie) dzienne od 1 października 2012

Nowy program studiów I stopnia dziennych (licencjackich) jest realizowany od roku akademickiego 2012/2013.

Do pobrania w pdf: Program studiów I stopnia (licencjackie) dzienne

Program studiów I stopnia wieczorowych (licencjackie) od 1 października 2012

Do pobrania w pdf: Program studiów I stopnia (licencjackie) wieczorowe od 1 października 2012

Program studiów I stopnia (licencjackie) wieczorowe od 1 października 2013

Nowy program studiów I stopnia wieczorowych (licencjackich) jest realizowany od roku akademickiego 2013/2014.

Do pobrania w pdf: Program studiów I stopnia (licencjackie) wieczorowe od 1 października 2013

Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW

Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2012-2013
Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2013-2014

Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2014-2015

Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2015-2016
Lista tutorów w Instytucie Filozofii UW w roku akademickim 2016-2017

Ostatnia aktualizacja listy tutorów – 2 listopada 2016 roku

Zarządzenie nr 1 Dyrektora IF UW z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie zasad sprawowania opieki naukowej przez doktorantów nad studentami I stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2012-12013