BIOETYKA rok I – rozkład zajęć w roku akademickim 2014/2015

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

9.45 – 11.15

ETYKA KLINICZNA

prof. P.Łuków

s.109

ETYKA WYKŁAD

prof. J.Górnicka-Kalinowska

(I sem.)

prof. P.Łuków (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

METODY ETYKI ĆW.

dr J.Różyńska

s.208

Filozofia polityki ćw.

dr R.Wonicki (I sem.)

dr hab. A.Nogal II sem.)

s.109

SOCJOLOGIA I ANTROPOLOGIA MEDYCYNY

Z ELEMENTAMI METODOLOGII NAUK SPOŁECZNYCH

dr M.Radkowska-Walkowicz

s.205 (dawny BUW)

11.30 – 13.00

FILOZOFIA SPOŁECZNA wykład

dr J.Ostrowski

s.205 (dawny BUW)

Wykład monograficzny

Human Rights, International Relations and Global Bioethics

dr W.Wonicki (I sem.) s.209

Filozofia społeczna ćw. gr.2

dr hab. H.Walentowicz s.112

Seminarium (II sem.)

Etyka końca życia

dr W.Chańska

s.102

13.15 – 14.45

Seminarium (I sem.)

Prywatność

Seminarium (II sem.)

Ethics of new technologies

dr W.Bober

s.102

FILOZOFI A POLITYKI

wykład prof. B.Markiewicz

s.209

FILOZOFIA NAUKI wykład

dr J.Gęgotek s.209

FILOZOFIA KULTURY wykład

dr W.Rymkiewicz

dr hab. K.Okopień

s.209

PRAWO WOBEC MEDYCYNY

I BIOTECHNOLOGII

dr M.Boratyńska

s.102

15.00 – 16.30

Seminarium (II sem.)

Etyka prokreacyjna

dr J.Różyńska s.209

Filozofia społeczna ćw. gr.1

dr J.Kloc-Konkołowicz (I sem.)

dr F.Nowicki (II sem.)

s.4

Filozofia kultury ćw.

dr hab. K.Okopień

dr W.Rymkiewicz

 s.4

 

 Filozofia nauki ćw.

 mgr P.Seidler s.109

16.45 – 18.15

Seminarium (I sem.)

Etyka psychiatryczna

prof. A.Nawrocki

s.112

WSTĘP DO BIOETYKI

(I sem.) prof. J.Hołówka

s.209

 

Seminarium (II sem.)

Public Health Ethics

prof. Z.Szawarski s.209

Biopolityka

(I i II sem.)

dr R.Wonicki, dr hab. A.Nogal

16.45-19.45

(X2 co dwa tygodnie)

s.209

18.30 – 20.00

Biopolityka

(I i II sem.)

dr R.Wonicki, dr hab. A.Nogal

16.45-19.45

(X2 co dwa tygodnie) s.209